Bách Luyện Thành Tiên

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 85
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:10:34
2:
Tap 002 - 06:59:52
3:
Tap 003 - 05:49:41
4:
Tap 004 - 06:41:44
5:
Tap 005 - 07:42:38
6:
Tap 006 - 09:27:35
7:
Tap 007 - 09:28:12
8:
Tap 008 - 07:46:48
9:
Tap 009 - 07:48:16
10:
Tap 010 - 08:24:17
11:
Tap 011 - 08:18:47
12:
Tap 012 - 07:36:37
13:
Tap 013 - 08:19:12
14:
Tap 014 - 07:47:25
15:
Tap 015 - 09:33:08
16:
Tap 016 - 08:39:51
17:
Tap 017 - 09:30:50
18:
Tap 018 - 07:17:59
19:
Tap 019 - 05:05:12
20:
Tap 020 - 06:37:36
21:
Tap 021 - 06:49:45
22:
Tap 022 - 06:18:35
23:
Tap 023 - 07:50:00
24:
Tap 024 - 06:45:26
25:
Tap 025 - 06:47:27
26:
Tap 026 - 07:14:23
27:
Tap 027 - 06:55:47
28:
Tap 028 - 03:16:19
29:
Tap 029 - 06:28:57
30:
Tap 030 - 05:11:19
31:
Tap 031 - 05:49:02
32:
Tap 032 - 06:52:08
33:
Tap 033 - 07:31:00
34:
Tap 034 - 07:26:42
35:
Tap 035 - 06:44:36
36:
Tap 036 - 06:47:23
37:
Tap 037 - 09:46:33
38:
Tap 038 - 05:32:05
39:
Tap 039 - 07:11:36
40:
Tap 040 - 07:57:38
41:
Tap 041 - 06:50:50
42:
Tap 042 - 06:45:30
43:
Tap 043 - 03:48:58
44:
Tap 044 - 05:39:25
45:
Tap 045 - 06:47:11
46:
Tap 046 - 06:48:15
47:
Tap 047 - 06:49:51
48:
Tap 048 - 06:55:11
49:
Tap 049 - 06:50:02
50:
Tap 050 - 06:48:08
51:
Tap 051 - 06:57:17
52:
Tap 052 - 06:51:42
53:
Tap 053 - 06:52:52
54:
Tap 054 - 06:47:40
55:
Tap 055 - 06:50:01
56:
Tap 056 - 06:49:31
57:
Tap 057 - 06:49:39
58:
Tap 058 - 06:47:15
59:
Tap 059 - 06:49:44
60:
Tap 060 - 06:48:02
61:
Tap 061 - 06:49:06
62:
Tap 062 - 06:46:59
63:
Tap 063 - 06:49:18
64:
Tap 064 - 06:48:32
65:
Tap 065 - 06:43:53
66:
Tap 066 - 06:49:53
67:
Tap 067 - 07:35:34


Player ID does not exist!

Nhân vật chính không có linh căn, không thể thuận lợi tu tiên, phải dùng đan dược để tu luyện.
Vậy như thế nào để có được đan dược để tu luyện trong một thế giới khắc nghiệt,

nhân vật chính là một đệ tử đê cấp của một môn phái tu chân thuộc hàng tam lưu, không có linh căn không thể tu luyện, nếu như Hàn Lập trong PNTT có được chiếc bình thần kỳ có thể ươm trồng thảo dược thì nhân vật chính ở đây Lâm Hiên cũng có một khả năng đặc biệt. Nào chúng ta cùng theo chân của nhân vật chính để theo dõi bước đường trở thành một cự đầu như thế nào nhé!!