Bắt Đầu Liền Vô Địch Thế Gian

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 14
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:38:29
2:
Tap 002 - 02:37:04
3:
Tap 003 - 02:32:41
4:
Tap 004 - 02:28:49
5:
Tap 005 - 02:23:58
6:
Tap 006 - 02:20:28
7:
Tap 007 - 02:12:43
8:
Tap 008 - 02:20:58
9:
Tap 009 - 02:28:59
10:
Tap 010 - 02:24:42
11:
Tap 011 - 02:30:13
12:
Tap 012 - 02:30:23
13:
Tap 013 - 02:28:40
14:
Tap 014 - 02:27:00
15:
Tap 015 - 02:24:03
16:
Tap 016 - 02:26:07
17:
Tap 017 - 02:34:39
18:
Tap 018 - 02:35:09
19:
Tap 019 - 02:29:54
20:
Tap 020 - 02:22:42


Player ID does not exist!

– một thân thực lực của hắn, vô cùng kinh khủng, Cửu Thiên Thập Địa, Thần Ma hai giới đệ nhất cao thủ.
Hắn là sử thượng làm người tuyệt vọng kinh khủng nhất Đại Ma Vương, làm việc bá đạo vô song, để cho thế gian cảm thấy vô hạn sợ hãi.

Hắn là lão sư, dạy nên đệ tử tốt nhất, người người đều là nhân trung Long Phượng, thế gian hiếm thấy cường giả.
Đây là một cái vô địch kinh khủng Đại Ma Vương cố sự.