Bắt Đầu Rút Liên Tiếp Mười Lần Trực Tiếp Vô Địch

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:35:57
2:
Tap 002 - 04:16:38
3:
Tap 003 - 04:21:56
4:
Tap 004 - 04:09:35
5:
Tap 005 - 04:32:15
6:
Tap 006 - 04:49:03
7:
Tap 007 - 04:30:52
8:
Tap 008 - 04:31:40
9:
Tap 009 - 04:31:03
10:
Tap 010 - 04:27:19


Player ID does not exist!

Đường Trần xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, kèm theo chư thiên vạn giới rút thưởng hệ thống, mỗi ngày co lại thưởng, khoái hoạt vĩnh viễn vô biên, chỉ cần hoàn thành rút thẻ nhiệm vụ, còn ban thưởng một lần may mắn rút thưởng.

Đồng thời, bắt đầu còn đưa tặng may mắn rút liên tiếp mười lần. “Chúc mừng kí chủ rút đến thất tinh thể chất: Tiên Thiên Hỗn Độn Thể. ”

“Chúc mừng kí chủ rút đến lục tinh dị đồng: Hỏa Nhãn Kim Tinh. ”

“Chúc mừng kí chủ rút đến thất tinh công pháp: Hồng Mông Đạo Quyết. ”

“Chúc mừng kí chủ rút đến lục tinh phần thưởng: Vạn giới Triệu Hoán thẻ. ”

“Chúc mừng kí chủ rút đến ngũ tinh võ học: Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. ” . . .

Từ đó, Đường Trần đi lên một đầu chu du thế giới, thuận tiện siêu thần con đường vô địch.