Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Bất Diệt Bá Thể Quyết Audio

4.1/5 - (77 Vote)
2024-03-09
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
124 55 tập mới
Lượt nghe: 45501

– Hèn mọn thiếu niên, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu Bất Diệt Bá Thể Quyết, có được hậu thiên giác tỉnh huyết mạch năng lực.
Người khác nhất sinh chỉ có thể thức tỉnh một loại huyết mạch, mà hắn lại có thể thức tỉnh mười cái, trăm cái, còn có thể tùy ý dung hợp, cuối cùng đúc Tựu Bất Diệt Bá Thể!
Ta lấy xác phàm đúc Bá Thể, một tay che trời trấn thế gian!

Cửu Cực Thánh Thể? Hoang Thiên Cổ Thể? Thái Thượng Vương Thể?
Mặc cho ngươi thể chất cả thế gian vô song, lại sao địch ta Bất Diệt Bá Thể!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:19:32
2:
Tap 002 - 02:26:50
3:
Tap 003 - 02:29:38
4:
Tap 004 - 02:27:11
5:
Tap 005 - 02:38:22
6:
Tap 006 - 02:43:34
7:
Tap 007 - 02:45:02
8:
Tap 008 - 02:35:22
9:
Tap 009 - 02:37:21
10:
Tap 010 - 02:46:12
11:
Tap 011 - 02:42:48
12:
Tap 012 - 02:36:22
13:
Tap 013 - 02:39:16
14:
Tap 014 - 02:46:21
15:
Tap 015 - 02:47:35
16:
Tap 016 - 02:54:43
17:
Tap 017 - 03:09:17
18:
Tap 018 - 03:01:15
19:
Tap 019 - 02:53:14
20:
Tap 020 - 03:11:31
21:
Tap 021 - 03:04:55
22:
Tap 022 - 03:09:45
23:
Tap 023 - 03:09:58
24:
Tap 024 - 03:06:50
25:
Tap 025 - 02:58:39
26:
Tap 026 - 02:52:39
27:
Tap 027 - 02:49:12
28:
Tap 028 - 02:56:30
29:
Tap 029 - 02:53:56
30:
Tap 030 - 03:06:10
31:
Tap 031 - 03:01:49
32:
Tap 032 - 03:03:25
33:
Tap 033 - 03:04:51
34:
Tap 034 - 02:56:10
35:
Tap 035 - 02:54:33
36:
Tap 036 - 03:04:11
37:
Tap 037 - 03:17:07
38:
Tap 038 - 03:20:22
39:
Tap 039 - 03:31:16
40:
Tap 040 - 03:28:31
41:
Tap 041 - 03:43:11
42:
Tap 042 - 03:46:40
43:
Tap 043 - 03:40:07
44:
Tap 044 - 03:35:11
45:
Tap 045 - 03:27:33
46:
Tap 046 - 03:31:51
47:
Tap 047 - 03:32:23
48:
Tap 048 - 03:37:01
49:
Tap 049 - 03:39:10
50:
Tap 050 - 03:44:32
51:
Tap 051 - 03:38:33
52:
Tap 052 - 03:39:31
53:
Tap 053 - 03:38:20
54:
Tap 054 - 03:40:32
55:
Tap 055 - 03:34:13
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
121:
Tap 121
122:
Tap 122
123:
Tap 123
124:
Tap 124
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
Nghe thử server VIP