Cái Thế Nhân Vương

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Lượt nghe: 1146
【Tháng: 1146】【Tuần: 423】【Ngày: 19
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:22:58
2:
Tap 002 - 03:30:50
3:
Tap 003 - 03:30:25
4:
Tap 004 - 03:18:29
5:
Tap 005 - 03:15:55
6:
Tap 006 - 03:10:54
7:
Tap 007 - 03:13:32
8:
Tap 008 - 03:18:45
9:
Tap 009 - 03:18:18
10:
Tap 010 - 03:27:44
11:
Tap 011 - 03:20:23
12:
Tap 012 - 03:20:16
13:
Tap 013 - 03:26:07
14:
Tap 014 - 03:19:52
15:
Tap 015 - 03:28:05
16:
Tap 016 - 03:26:12
17:
Tap 017 - 03:24:32
18:
Tap 018 - 03:22:42
19:
Tap 019 - 03:24:50
20:
Tap 020 - 03:33:17
Player ID does not exist!

Thế gian vạn vật sinh diệt, bất quá là vũ trụ bốn mùa thay đổi sau lưu lại một đám bụi trần.

Xuân Hạ Thu Đông, luân hồi nghiền ép, từng nhường chư thế rơi xuống hàn uyên, vô số văn minh ánh lửa dập tắt, xưa nay không người có thể chống đỡ.

Tương truyền, là xuân về đại địa, ngủ say tại đất đông cứng sinh mệnh sẽ lần lượt nghênh đón khôi phục …

Thời gian lưu chuyển, là một luồng kiếm mang hoạch phá thế gian, mới sinh mệnh khởi nguyên mở ra!