Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Chiến Thần Lãnh Chúa Audio

3.9/5 - (13 Vote)
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
3766
Giọng nam: 115 tập

– Lá cờ đang thiêu đốt, mọi người đang bi thương, máu tươi đang chảy xuôi, tử vong đang lan tỏa.
Quen thuộc từng hình ảnh, một lần nữa tại thế giới xa lạ bên trong trình diễn.
Vì ngăn cản cái kia tất cả, vì dựng nên trong lòng cái kia diện tín ngưỡng lá cờ.

Shawn, mang theo cái kia không thuộc về thế giới này ký ức, bước lên một cái cùng kiếp trước không giống con đường.
Tất cả chỉ vì để trong lòng cái kia cánh chim, lại một lần nữa tại thế giới này giương cánh bay lượn.

Đọc truyện chữ Đọc truyện tranh 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:54:45
2:
Tap 002 - 02:42:44
3:
Tap 003 - 02:32:17
4:
Tap 004 - 02:32:14
5:
Tap 005 - 02:43:36
6:
Tap 006 - 02:57:48
7:
Tap 007 - 03:05:34
8:
Tap 008 - 03:15:43
9:
Tap 009 - 02:56:30
10:
Tap 010 - 03:01:43
11:
Tap 011 - 02:52:24
12:
Tap 012 - 02:54:44
13:
Tap 013 - 02:46:48
14:
Tap 014 - 02:48:27
15:
Tap 015 - 02:44:31
16:
Tap 016 - 02:56:38
17:
Tap 017 - 02:51:50
18:
Tap 018 - 02:43:42
19:
Tap 019 - 02:41:03
20:
Tap 020 - 02:51:31
21:
Tap 021 - 02:46:31
22:
Tap 022 - 02:46:34
23:
Tap 023 - 02:51:41
24:
Tap 024 - 02:56:19
25:
Tap 025 - 02:50:13
26:
Tap 026 - 02:44:21
27:
Tap 027 - 02:39:52
28:
Tap 028 - 02:52:04
29:
Tap 029 - 02:50:33
30:
Tap 030 - 02:48:04
31:
Tap 031 - 02:39:40
32:
Tap 032 - 03:02:27
33:
Tap 033 - 02:59:18
34:
Tap 034 - 02:42:37
35:
Tap 035 - 02:37:18
36:
Tap 036 - 02:37:57
37:
Tap 037 - 02:47:13
38:
Tap 038 - 02:45:48
39:
Tap 039 - 02:47:06
40:
Tap 040 - 02:34:56
41:
Tap 041 - 02:24:16
42:
Tap 042 - 02:40:41
43:
Tap 043 - 02:42:27
44:
Tap 044 - 02:22:27
45:
Tap 045 - 02:47:35
46:
Tap 046 - 02:55:07
47:
Tap 047 - 03:04:38
48:
Tap 048 - 02:36:32
49:
Tap 049 - 02:51:54
50:
Tap 050 - 02:51:09
51:
Tap 051 - 02:35:34
52:
Tap 052 - 02:33:12
53:
Tap 053 - 02:35:07
54:
Tap 054 - 02:56:54
55:
Tap 055 - 02:57:38
56:
Tap 056 - 02:54:01
57:
Tap 057 - 03:09:54
58:
Tap 058 - 02:59:50
59:
Tap 059 - 02:54:53
60:
Tap 060 - 03:03:04
61:
Tap 061 - 03:06:55
62:
Tap 062 - 02:52:09
63:
Tap 063 - 02:49:42
64:
Tap 064 - 03:00:43
65:
Tap 065 - 03:12:07
66:
Tap 066 - 02:56:45
67:
Tap 067 - 03:09:57
68:
Tap 068 - 03:02:32
69:
Tap 069 - 02:46:25
70:
Tap 070 - 02:46:54
71:
Tap 071 - 02:36:55
72:
Tap 072 - 02:23:22
73:
Tap 073 - 02:35:33
74:
Tap 074 - 02:42:58
75:
Tap 075 - 02:33:55
76:
Tap 076 - 02:47:59
77:
Tap 077 - 02:28:16
78:
Tap 078 - 02:19:07
79:
Tap 079 - 02:29:50
80:
Tap 080 - 02:30:48
81:
Tap 081 - 02:32:03
82:
Tap 082 - 02:24:36
83:
Tap 083 - 02:28:49
84:
Tap 084 - 03:06:37
85:
Tap 085 - 02:54:58
86:
Tap 086 - 02:41:12
87:
Tap 087 - 02:37:41
88:
Tap 088 - 03:17:31
89:
Tap 089 - 03:18:43
90:
Tap 090 - 03:01:34
91:
Tap 091 - 02:50:41
92:
Tap 092 - 02:56:41
93:
Tap 093 - 02:34:16
94:
Tap 094 - 02:36:10
95:
Tap 095 - 02:38:31
96:
Tap 096 - 02:55:44
97:
Tap 097 - 02:50:48
98:
Tap 098 - 02:36:22
99:
Tap 099 - 02:41:38
100:
Tap 100 - 02:34:05
101:
Tap 101 - 02:47:40
102:
Tap 102 - 02:36:35
103:
Tap 103 - 02:37:37
104:
Tap 104 - 02:34:51
105:
Tap 105 - 02:35:06
106:
Tap 106 - 02:42:26
107:
Tap 107 - 02:45:46
108:
Tap 108 - 02:37:43
109:
Tap 109 - 02:40:24
110:
Tap 110 - 02:31:56
111:
Tap 111 - 02:37:14
112:
Tap 112 - 02:33:52
113:
Tap 113 - 02:28:45
114:
Tap 114 - 02:45:14
115:
Tap 115 - 02:40:51
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
Truyện Chiến Thần Lãnh Chúa Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 115. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Chiến Thần Lãnh Chúa tại đây:

Truyện đề cử:

2023-09-26
toan-dan-hai-dao-tay-khong-kien-tao-van-minh-ta-day-bi-lo-ra-anh-sang.jpeg

Toàn Dân Hải Đảo: Tay Không Kiến Tạo Văn Minh Ta Đây Bị Lộ Ra Ánh Sáng

4/5 - (4 Vote)
Hệ Thống -
4 tập | | 148

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn dân Hải Đảo: Tay không kiến tạo văn minh ta đây bị lộ ra ánh sáng »Xuyên việt Lam Tinh, bất luận kẻ nào mười tám tuổi có thể vào Vô Tận Hải, trải qua khảo hạch trở thành đảo chủ!Do đó bước trên Siêu Phàm Chi Lộ.Kết quả Tần Mục nghĩ lầm gặp phải tai nạn trên biển, lưu lạc hoang đảo.Đang lúc tuyệt vọng.Hoang dã sinh tồn hệ thống kích hoạt, không chỉ có thể sinh tồn, còn có thể tay không kiến tạo văn minh!Vì vậy.Làm người khác ở ăn đói mặc rách thời điểm, Tần Mục đã kiến tạo nhà gỗ nơi ẩn núp, nằm ngủ ngon.Đánh lửa, chế tạo thạch khí, trồng trọt đồng ruộng, thuần dưỡng Hải Quái, tinh luyện kim loại kim loại. . .Thẳng đến có một ngày.Tần Mục đứng ở hàng không vũ trụ mẫu hạm trên boong thuyền, điều khiển khái niệm cấp vũ khí giọt nước chinh phục một tòa lại một tọa Sử Thi cấp Hải Đảo.Toàn thế giới kinh hô: “Khảo hạch còn không có kết thúc, Tần Mục liền muốn đã thành lập được văn minh của mình rồi hả?”main xuyên việt qua hải đảo luôn, ko kế thừa ký ức, nên chỉ nghĩ là xuyên việt đến người bị lạc ở đảo hoang. ko biết đang trong lúc thức tỉnh đảo chủ cũng như thông tin khác về thế giới này.

2023-09-26

Vạn Cổ Thần Đế

3.9/5 - (209 Vote)
Huyền Huyễn - 4 mới
161 tập | , | 319121

Vào tám trăm năm trước, con trai của Minh Đế là Trương Nhược Trần đã bị chính vị hôn thê Trì Dao công chúa giết chết. Trong trời đất này lại mất đi một vị thiên chi kiêu tử.
Thời điểm tám trăm năm sau, Trương Nhược Trần sống lại một lần nữa liền phát hiện ra vị hôn thê đã từng giết chết mình kia đã là chủ của Cô Lôn giới, nắm trong tay trung ương đệ nhất thiên hạ, được vạn người tôn xưng là Trì Dao nữ hoàng.
Trì Dao nữ hoàng, thống trị thiên hạ, danh chấn bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt.
Đứng bên ngoài Chư Hoàng từ đường nhìn tượng của Trì Da nữ hoàng, trong lòng Trương Nhược Trần lại bùng lên ngọn lửa thù hận.
“Đợi ta tu luyện thêm mười ba năm, ta sẽ đích thân tiễn Trì Dao nữ hoàng xuống hoàng tuyền!”
Mang theo lòng thù hận sâu sắc khắc vào cốt tuỷ, Nhược Trần quyết tâm thay đổi số phận, cải biến thân thể yếu ớt của cửu hoàng tử, dốc lòng tu luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chờ đến ngày mặt đối mặt với kẻ thù của mình.

2023-09-26

Thần Đạo Đế Tôn

3.9/5 - (62 Vote)
Dị Giới - 3 mới
101 tập | | 83144

– Cửu Mệnh Thiên Tử Mục Trần, con của Vô Thượng Thần Đế Mục Vân ( Main bộ trước của tác), vì cha mất tích, nên mẹ là tộc trưởng Phượng tộc Tần Mộng Dao đem hắn rời khỏi Cửu Thiên Vân liên minh, bắt đầu hành trình cửu sinh cửu thế. Những đoạn truyền kỳ của 9 thế đều rất bá đạo cùng đó là hắn sẽ luyện một khía cạnh nào đó như đan thuật, khí thuật, trận thuật,…

đến đỉnh phong, rồi đến thứ 9 thế hắn đã đạt đến đại viên mãn chuẩn bị đột phá phản hồi Cửu Thiên Vân liên minh để trở thành tân minh chủ và gặp lại 9 vị mẫu thân thì gặp sự hãm hại của những đối thủ bí ẩn nhưng lại khiến hắn kỳ tích mở ra giai đoạn truyền kỳ thứ 10. Tại thế này, bằng dung hợp cửu sinh cửu thế ký ức cùng vô số lá bài ẩn, hắn sẽ khám phá hết thảy những âm mưu, sẽ cực bá đạo giết trở về, khiến kẻ thù phải run rẩy và giành lại hết tất cả thuộc về hắn.

2023-09-26
xuyen-qua-ba-nam-nguoi-lien-cho-ta-cai-nay-pha-he-thong.jpeg

Xuyên Qua Ba Năm, Ngươi Liền Cho Ta Cái Này Phá Hệ Thống?

4.7/5 - (3 Vote)
Hài Hước -
5 tập | | 1193

Xuyên qua ba năm, Trương Tiểu Bạch rốt cục thu được tha thiết ước mơ hệ thống. Nhưng dần dần, Trương Tiểu Bạch phát hiện, hệ thống này họa phong giống như có chút không đúng. 【 gặp phải ma tu tứ ngược, chính nghĩa ngươi nên làm ra lựa chọn như thế nào đâu? 】 【 lựa chọn một, đánh giết ma tu, vì dân trừ hại , nhiệm vụ ban thưởng: 1000 năm tuổi thọ, thất bại không trừng phạt. 】 【 lựa chọn hai, chủ động tiến lên cùng ma tu giảng đạo lý, nói cho hắn biết làm như vậy là không đúng, nhiệm vụ ban thưởng: 100 năm tuổi thọ, thất bại không trừng phạt. 】 【 lựa chọn ba, cái gì cũng không làm , nhiệm vụ ban thưởng: 1 tuổi thọ mệnh. 】 Nhìn một chút chỉ còn lại hai năm tuổi thọ, lại nhìn một chút cách đó không xa ma tu. Do dự một giây, đều là đối với sinh mạng không tôn trọng! “Đương nhiên là. . . Tuyển ba á!” Trương Tiểu Bạch mặc niệm.

2023-09-26
toan-nang-tu-luyen-chi-ton.jpg

Toàn Năng Tu Luyện Chí Tôn

2.7/5 - (6 Vote)
Huyền Huyễn -
12 tập | | 595

Xuyên qua cùng điện thoại di động dung hợp, nắm giữ điện thoại di động sở hữu công năng, thật N hạt nhân đại não đa hạch vận hành, quét hình ghi vào sách vở, giải toán phân tích công pháp, liên tuyến cơ quan phân thân. . .Khương Tiểu Bạch, một tên rác rưởi con ghẻ, muốn cá muối vươn mình một lần thành rồng, thiên tài gì tiện nghi tỷ tỷ, giống như đẩy ngã ngược chi!”A, tỷ tỷ đại nhân, ta sai rồi, không nên nói ra lời nói tự đáy lòng!”

2023-09-25

Con Đường Bá Chủ

4.2/5 - (168 Vote)
Dị Giới - 3 mới
79 tập | , | 220720

Bị kẻ thù tập kích, Nam và người cha nuôi là quân nhân đều bị giết. Nam xuyên không đến một thế giới tu tiên tên là Băng Thiên Đại Lục, trở thành vị thiếu gia phế vật Lạc Nam mới 16 tuổi nhưng đã qua đời vì bị đám người trong gia tộc bắt nạt quá tay.
Đệ đệ cùng cha khác mẹ Lạc Vũ có linh căn song thuộc tính, mới 15 tuổi đã có tu vi Kim Đan sơ kỳ, là thiên tài được chú trọng bồi dưỡng của Lạc gia. Gia chủ Lạc gia, cũng chính là cha ruột của Lạc Nam, vì muốn cứu đứa con trai thiên tài nên đã không ngần ngại móc mắt Lạc Nam chuyển giao cho Lạc Vũ sử dụng.
Sau khi xuyên không tới, Nam nhận được Hệ thống Bá Chủ, Hệ thống ban hành nhiệm vụ, nếu Nam hoàn thành sẽ đạt được các phần thưởng nhất định để dần dần trở thành Bá Chủ của Băng Thiên Đại Lục. Việc đầu tiên Nam làm là rời khỏi Lạc gia để bơi ra biển lớn, đợi đến khi bản thân lớn mạnh sẽ quay về báo thù cho Lạc Nam.
Nhưng các bạn đừng quên, Con Đường Bá Chủ không chỉ là tiên hiệp mà còn là sắc hiệp, lại còn là sắc hiệp chính tông! Vừa rời khỏi Lạc gia thì Nam đã bắt gặp một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần bị trọng thương đang nằm thoi thóp chỉ với một mảnh vải mỏng che thân… Kết quả thế nào thì ai cũng biết.

Một trong những điểm đặc sắc bậc nhất của Con Đường Bá Chủ chính là khả năng mô tả cảnh sắc hiệp cực kỳ… xịt máu mũi của Akay Hau. Đoạn sắc đầu tiên kéo dài gần ba chương, đảm bảo độc giả đọc vào mà không rục rịch thì không phải là người nữa rồi! Hình ảnh mượt mà, full HD, âm thanh sống động… nếu là fan sắc hiệp thì chớ nên bỏ qua tác phẩm đỉnh cấp này!

Tuy khoản sắc hiệp trong truyện rất mặn mà và phong phú nhưng không vì thế mà phần tiên hiệp lại bị mai một. Cảnh giới trong Con Đường Bá Chủ là kiểu cảnh giới thường thấy, chia thành tám cấp bậc Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp. Về đại đạo thì có ba đại đạo chính để tu hành, đó là Linh Tu, Thể Tu và Hồn Tu, tương ứng với việc lấy linh căn, thân thể và linh hồn làm chủ tu.

Main gặp được rất nhiều cơ duyên (đa số đều là gái gú ahihi) và cũng có rất nhiều kẻ thù. Main thường chơi tâm cơ mưu kế, giả heo ăn thịt hổ, tính tình đủ sát phạt quyết đoán, cực kỳ bảo vệ và bao che các nữ nhân của mình.

Đương nhiên truyện cũng có một số khuyết điểm nhỏ, chẳng hạn như việc tác giả thường sai chính tả, câu văn thì sặc mùi convert nhiều lúc khiến mình ngỡ như đang đọc truyện convert của tác Tàu, nhưng bù lại Akay Hậu có nhiều cách sử dụng thành ngữ Việt Nam phá cách

Trang chủ
TOP
Lọc truyện
Tr Tranh Audio
VIP-Tải
Danh sách
VIP