Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 24
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:14:19
2:
Tap 002 - 04:01:47
3:
Tap 003 - 04:03:52
4:
Tap 004 - 03:56:01
5:
Tap 005 - 04:10:14
6:
Tap 006 - 03:54:16
7:
Tap 007 - 04:02:32
8:
Tap 008 - 04:07:32
9:
Tap 009 - 03:49:52
10:
Tap 010 - 03:57:31
11:
Tap 011 - 03:56:01
12:
Tap 012 - 04:05:58
13:
Tap 013 - 03:46:27
14:
Tap 014 - 03:50:32
15:
Tap 015 - 04:15:08
16:
Tap 016 - 04:06:21
17:
Tap 017 - 04:02:38
18:
Tap 018 - 04:01:03
19:
Tap 019 - 03:41:03
20:
Tap 020 - 03:51:18
21:
Tap 021 - 03:39:09
22:
Tap 022 - 03:37:09
23:
Tap 023 - 03:57:26
24:
Tap 024 - 03:58:24


Player ID does not exist!
2028 năm 6 nguyệt 29 ngày, thiên tai buông xuống. Thế giới mạt pháp, vô lượng lượng kiếp buông xuống, hỗn độn nguyên khí chảy ngược, vạn vật tiến hóa cạnh tranh hùng. Đây là kỷ nguyên mới mở ra, là hủy diệt, cũng là niết bàn tân sinh.