Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập:
Trạng thái:
– Khởi tử nhân, nhục bạch cốt, trú nhan hồi xuân tiểu năng thủ.
Đế thuật y nhân bách bệnh trừ, tiên dược trị liệu không có phiền não.
Giẫm thần y, diệt cổ tu, đế thán một khúc âm thanh ung dung.

Tung hoành đô thị tiêu dao du, chấp chưởng hết thảy đăng thương khung.
Dược đế xuyên qua, toàn năng Y Tiên, quậy tung đô thị.