Đặc Khu Số 9

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 60
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:04:15
2:
Tap 002 - 04:59:33
3:
Tap 003 - 04:57:34
4:
Tap 004 - 04:24:05
5:
Tap 005 - 04:43:12
6:
Tap 006 - 04:29:53
7:
Tap 007 - 04:48:47
8:
Tap 008 - 04:21:55
9:
Tap 009 - 04:23:18
10:
Tap 010 - 04:22:03
11:
Tap 011 - 04:33:12
12:
Tap 012 - 04:23:52
13:
Tap 013 - 04:49:29
14:
Tap 014 - 04:30:30
15:
Tap 015 - 04:26:30
16:
Tap 016 - 04:12:25
17:
Tap 017 - 04:25:33
18:
Tap 018 - 04:46:38
19:
Tap 019 - 04:55:33
20:
Tap 020 - 04:50:15
21:
Tap 021 - 04:57:15
22:
Tap 022 - 04:50:52
23:
Tap 023 - 05:00:20
24:
Tap 024 - 04:17:41
25:
Tap 025 - 04:48:58
26:
Tap 026 - 05:10:24
27:
Tap 027 - 04:33:01
28:
Tap 028 - 05:02:10
29:
Tap 029 - 04:52:14
30:
Tap 030 - 04:55:57
31:
Tap 031 - 05:30:55
32:
Tap 032 - 05:38:09
33:
Tap 033 - 05:02:33
34:
Tap 034 - 04:23:47
35:
Tap 035 - 04:39:57
36:
Tap 036 - 04:44:49
37:
Tap 037 - 04:41:22
38:
Tap 038 - 04:44:55
39:
Tap 039 - 04:45:50
40:
Tap 040 - 05:07:30
41:
Tap 041 - 05:42:00
42:
Tap 042 - 04:55:17
43:
Tap 043 - 05:05:14
44:
Tap 044 - 05:12:35
45:
Tap 045 - 05:16:25
46:
Tap 046 - 05:21:05
47:
Tap 047 - 04:55:55
48:
Tap 048 - 04:46:03
49:
Tap 049 - 05:08:16
50:
Tap 050 - 05:26:52
51:
Tap 051 - 05:08:13
52:
Tap 052 - 05:03:22
53:
Tap 053 - 05:27:44
54:
Tap 054 - 05:13:18
55:
Tap 055 - 05:09:17
56:
Tap 056 - 05:29:42
57:
Tap 057 - 05:13:06
58:
Tap 058 - 05:03:01
59:
Tap 059 - 05:24:36
60:
Tap 060 - 05:46:32


Player ID does not exist!
Tai biến qua đi, mặt đất cảnh hoàng tàn khắp nơi.
Lương thực thiếu thốn, tài nguyên hút hàng, thế cục hỗn loạn. . .

Một vị theo khu quy hoạch giết ra tới tuổi trẻ, đưa lưng về phía đầy trời cát vàng, độc thân đi vào Khu 9 mưu sinh, nhưng chưa từng nghĩ ngẫu nhiên kết được bạn tốt, quật khởi tại loạn thế, mở ra nhất đoạn truyền kỳ chuyện xưa. . .