Dân Quốc Chi Văn Hào Quật Khởi

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 25
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:39:43
2:
Tap 002 - 04:15:44
3:
Tap 003 - 04:25:53
4:
Tap 004 - 04:38:27
5:
Tap 005 - 04:38:03
6:
Tap 006 - 04:29:18
7:
Tap 007 - 04:36:40
8:
Tap 008 - 04:42:16
9:
Tap 009 - 04:43:30
10:
Tap 010 - 04:54:11
11:
Tap 011 - 04:59:56
12:
Tap 012 - 05:14:53
13:
Tap 013 - 04:54:52
14:
Tap 014 - 04:47:06
15:
Tap 015 - 04:52:47
16:
Tap 016 - 04:55:01
17:
Tap 017 - 04:37:30
18:
Tap 018 - 04:26:41
19:
Tap 019 - 05:08:27
20:
Tap 020 - 05:20:01
21:
Tap 021 - 05:25:32
22:
Tap 022 - 04:53:34
23:
Tap 023 - 05:03:51
24:
Tap 024 - 04:49:40
25:
Tap 025 - 05:12:07


Player ID does not exist!

Chu Hách Huyên trở lại Dân quốc thời đại, sẽ không mang binh đánh giặc, không hiểu khoa học kỹ thuật, không thích tham chính từ thương, vậy hắn còn có thể làm gì?

Ai, chép sách chép thơ không lý tưởng đi.

Ai ngờ chép lấy chép lấy liền thành đại văn hào, rung chuyển thời cuộc đẩy Chu Hách Huyên không ngừng hướng về phía trước.

Có người sùng bái hắn, có người cừu thị hắn, còn có người muốn giết hắn, muốn trừ chi cho thống khoái.

Kinh phái hải phái, Quách Lỗ mắng chiến, Tây Nam liên đại. . . A, đúng, còn có phu nhân phòng khách, Lâm Huy Nhân tiên sinh ngươi tốt.