Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Đạo Môn Chấn Hưng Hệ Thống Audio

2021-01-15
Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
23
Lượt nghe: 6119

– Phật Đạo chi tranh, từ xưa đã có.
Phật Môn đại hưng, Đạo Môn suy yếu.

Một toà rách nát Đạo Quan, một vị lấy chấn hưng Đạo Môn làm nhiệm vụ của mình tuổi trẻ đạo sĩ.
“Vô thượng Thiên Tôn, vị này cư sĩ có thể nguyện vào ta Đạo Môn?”

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:00:56
2:
Tap 002 - 02:53:50
3:
Tap 003 - 02:43:28
4:
Tap 004 - 02:40:48
5:
Tap 005 - 02:35:47
6:
Tap 006 - 02:34:15
7:
Tap 007 - 02:37:01
8:
Tap 008 - 02:49:41
9:
Tap 009 - 02:59:39
10:
Tap 010 - 03:01:40
11:
Tap 011 - 02:54:24
12:
Tap 012 - 03:11:07
13:
Tap 013 - 02:50:56
14:
Tap 014 - 02:55:31
15:
Tap 015 - 02:56:54
16:
Tap 016 - 03:06:11
17:
Tap 017 - 02:53:45
18:
Tap 018 - 02:57:04
19:
Tap 019 - 02:58:02
20:
Tap 020 - 02:56:02
21:
Tap 021 - 02:52:45
22:
Tap 022 - 03:06:04
23:
Tap 023 - 02:53:15
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
Nghe thử server VIP