Dị Giới Chi Tùy Cơ Triệu Hoán

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:07:28
2:
Tap 002 - 04:51:11
3:
Tap 003 - 04:31:13
4:
Tap 004 - 04:39:37
5:
Tap 005 - 04:44:56
6:
Tap 006 - 05:05:53
7:
Tap 007 - 05:16:48
8:
Tap 008 - 05:42:37
9:
Tap 009 - 05:30:41
10:
Tap 010 - 05:19:59


Player ID does not exist!

Đã vượt qua! Khá tốt ta cũng có bàn tay vàng!

Tùy cơ hội triệu hoán sao? Nhìn xem ta lần này triệu hoán chính là ai?

Một đám tiểu đệ đứng ở phía sau, Francis vẻ mặt thuộc loại trâu bò nhìn trước mắt thần ma.

“Còn có cái nào không phục, đứng ra!”

Một cái dị giới qua thời quý tộc làm giàu sử…