Hồng Hoang: Van Cầu Ngươi Để Cho Ta Chứng Đạo Đi

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Lượt nghe: 4761
【Tháng: 731】【Tuần: 222】【Ngày: 39
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:53:56
2:
Tap 002 - 03:42:42
3:
Tap 003 - 03:40:40
4:
Tap 004 - 03:45:00
5:
Tap 005 - 04:05:35
6:
Tap 006 - 04:07:26
7:
Tap 007 - 04:01:30
8:
Tap 008 - 04:15:12
9:
Tap 009 - 04:36:39
10:
Tap 010 - 03:59:29
11:
Tap 011 - 04:00:29
12:
Tap 012 - 04:07:47
13:
Tap 013 - 04:43:40
14:
Tap 014 - 04:44:07
15:
Tap 015 - 04:34:51
16:
Tap 016 - 04:27:26
17:
Tap 017 - 05:15:51
18:
Tap 018 - 05:30:24
19:
Tap 019 - 05:25:13
20:
Tap 020 - 05:18:54
21:
Tap 021 - 05:15:48
22:
Tap 022 - 05:14:24
23:
Tap 023 - 05:24:33
24:
Tap 024 - 05:14:10
25:
Tap 025 - 05:13:36
Player ID does not exist!

Diệp Thanh xuyên việt Hồng Hoang Thế Giới, dựa vào Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên vì căn bản, mở đầu chiếm đoạt Ma Thần La Hầu, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ tàn niệm, cũng nắm giữ Âm Dương Sinh Tử Đồ, Thí Thần Thương, Càn Khôn Đỉnh ba cái đỉnh cấp chí bảo.
Khổ tu trăm vạn năm, Diệp Thanh hóa hình mà ra.
Thông hiểu trước sau cổ kim hắn từng bước chiếm lĩnh tiên cơ, để cho hồng hoang sinh linh ở thao thiên ma diễm hạ run rẩy.
Trong Tử Tiêu Cung không có ta chỗ ngồi? Không việc gì, có thể cướp!
Đạo Tổ thiên vị Hồng Mông Tử Khí không ta phần? Không việc gì, này cũng có thể cướp!
Khắp nơi cướp chiếm tiên cơ Diệp Thanh để cho những người khác không đường để đi.
Nữ Oa: “Lão sư, tại sao ta sáng tạo ra Nhân tộc liền cho ta điểm này đáng thương công đức?”
Hồng Quân: “Ai bảo Diệp Thanh trước sáng tạo Ma Tộc.”
Lão Tử: “Lão sư, tại sao ta sáng lập Nhân Giáo cũng chỉ có điểm này đáng thương công đức?”
Hồng Quân: “Ai bảo Diệp Thanh trước sáng lập Ma Giáo.”
Nguyên Thủy: “Lão sư, ta đây Xiển Giáo có còn hay không thành lập cần phải?”
Hồng Quân: “Hỏi Diệp Thanh. . .”