Hung Mãnh Nông Phu

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:17:13
2:
Tap 002 - 05:01:53
3:
Tap 003 - 04:37:11
4:
Tap 004 - 05:07:26
5:
Tap 005 - 05:43:23
6:
Tap 006 - 05:46:17
7:
Tap 007 - 06:13:34
8:
Tap 008 - 05:48:20
9:
Tap 009 - 05:58:33
10:
Tap 010 - 05:45:26
11:
Tap 011 - 05:35:10
12:
Tap 012 - 05:45:29
13:
Tap 013 - 06:07:49
14:
Tap 014 - 05:51:42
15:
Tap 015 - 05:28:05
16:
Tap 016 - 05:09:41
17:
Tap 017 - 05:51:24
18:
Tap 018 - 05:45:59
19:
Tap 019 - 06:00:07
20:
Tap 020 - 05:45:10


Player ID does not exist!

Xuyên qua thành một cái nông phu?

Không có vấn đề, dù sao anh hùng không hỏi xuất thân.

Huống chi ta còn có thể trông thấy thanh thuộc tính, bắt đầu liền có một cái kim thủ chỉ là thật là thơm a.

Nhưng là chờ chút, giống như nơi nào có điểm không đúng.

Lãnh chúa đại nhân lấy ra đó là cái gì?

Chỉ thấy bạch quang lóe lên, lại có một cái nông phu khiêng cuốc ngơ ngác ngốc ngốc xuất hiện…