Huyền Huyễn: Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập:
Trạng thái:

Diệp Trường Sinh xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, bắt đầu thức tỉnh Hỗn Độn kiếm thể, càng đạt được đánh dấu hệ thống.

Kiếm mộ đánh dấu, thu hoạch được Tru Tiên kiếm trận.

Thiên Sơn đánh dấu, thu hoạch được thần thông Táng Thiên. Thần Quốc đánh dấu, thu hoạch được vạn cổ đệ nhất thần mạch.

Trình phát Audio:
Tập 1-20
Tập 21-40