Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 18
Trạng thái:
Lượt nghe: 10213
【Tháng: 1980】【Tuần: 969】【Ngày: 87
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:00:48
2:
Tap 002 - 04:57:43
3:
Tap 003 - 04:54:35
4:
Tap 004 - 04:34:15
5:
Tap 005 - 04:33:48
6:
Tap 006 - 04:54:55
7:
Tap 007 - 04:50:46
8:
Tap 008 - 04:56:42
9:
Tap 009 - 04:49:30
10:
Tap 010 - 04:55:54
11:
Tap 011 - 04:42:21
12:
Tap 012 - 05:12:12
13:
Tap 013 - 05:07:06
14:
Tap 014 - 05:46:18
15:
Tap 015 - 05:49:02
16:
Tap 016 - 04:59:48
17:
Tap 017 - 05:05:32
18:
Tap 018 - 05:34:34
Player ID does not exist!

Trước Đăng Tiên cảnh đại tu sĩ Vương Triệt bởi vì độ kiếp thất bại, linh hồn xuyên qua đến một cái Hồn thú cùng nhân loại sống chung hòa bình Võ Hồn thế giới.

Tại xác định thế giới này không cách nào tu tiên về sau, sinh vô khả luyến(cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả) hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể thích ứng thế giới này.

Thế là. . .

“Caterpie, trăm vạn năm tiến hóa!”

“Ra đi! Rayquaza. . . A không, Thiên Không Long!”

p/s: võ hồn đẳng cấp :Phổ thông, ưu tú, siêu tuyệt, truyền thừa, thần thoại, thiên mệnh, chí tôn.
Hồn sủng phẩm chất : phổ thông, cực trân, tuyệt phẩm, vương giả (N,R,SR,SSR)
Tác kết hợp tốt Đấu La +Pokemon đọc rất cuốn
p/s: Tác phẩm mới hoàn thành: Từ Đấu La Bắt Đầu Đánh Tạp