Kiếm Khấu Thiên Môn

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Lượt nghe: 3105
【Tháng: 98】【Tuần: 20】【Ngày: 2
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:19:51
2:
Tap 002 - 04:24:39
3:
Tap 003 - 04:36:28
4:
Tap 004 - 04:15:08
5:
Tap 005 - 03:39:06
6:
Tap 006 - 03:38:22
7:
Tap 007 - 03:50:41
8:
Tap 008 - 03:26:22
9:
Tap 009 - 04:27:27
10:
Tap 010 - 04:17:13
11:
Tap 011 - 04:14:40
12:
Tap 012 - 04:13:50
13:
Tap 013 - 03:50:31
14:
Tap 014 - 03:44:30
15:
Tap 015 - 03:54:48
16:
Tap 016 - 03:55:25
17:
Tap 017 - 03:38:49
18:
Tap 018 - 03:45:25
19:
Tap 019 - 04:19:35
20:
Tap 020 - 03:52:43
21:
Tap 021 - 03:50:02
22:
Tap 022 - 03:42:12
23:
Tap 023 - 04:25:45
24:
Tap 024 - 04:41:21
25:
Tap 025 - 04:08:50
26:
Tap 026 - 04:03:49
27:
Tap 027 - 04:03:44
28:
Tap 028 - 03:32:06
29:
Tap 029 - 03:32:22
30:
Tap 030 - 03:49:32
Player ID does not exist!

Mây trắng nửa hồ gia vạn dặm, thu thủy nhất kiếm hàn thập châu.

Đây là một cái thiếu niên nâng kiếm gõ Thiên môn cố sự.

Cảnh giới: Hoán Cốt kỳ, Thoát Thai kỳ, Thượng Nhân, Linh Nhân, Chân Nhân, Tiên Thiên Chân Nhân, Thánh Nhân.