Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Kình Thiên Kiếm Đế Audio

4/5 - (35 Vote)
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Lượt nghe:
53531
Giọng nam: 213 tập 12 mới

– Lâm Bạch là hậu duệ của thị tộc Thôn Phệ, một trong hai chủng tộc có sức mạnh cực kỳ bá đạo xuất hiện cùng lúc thiên địa mới vừa khai sinh. Cây cao đón gió, vì sợ hãi sức mạnh huyết thống của bọn họ, thị tộc Cự Nhân đã bày ra thiên la địa võng, tàn sát cả tộc của Lâm Bạch, sau đó khai báo với toàn bộ 3000 thế giới rằng, Thôn Phệ tộc là ma đạo Võ Hồn, cần phải bị tiêu diệt.
Lâm Bạch vừa sinh ra liền gánh trên mình trách nhiệm phục hưng thị tộc. Hắn bái một lão sư phụ huyền bí, tinh thông Đan Đạo, Đao Đạo, Trận Đạo và Kiếm Đạo.
Ngoại trừ Kiếm Đạo, tất cả những đạo còn lại ông ta đều đã tìm được truyền nhân. Vì để tìm người kế thừa đại đạo này, lão đi hết 3000 thế giới để tìm kiếm, chờ đợi 100 năm ở Linh Kiếm Tông, cuối cùng cũng bắt gặp Lâm Bạch là người thích hợp nhất.
Nhận được truyền thừa, Lâm Bạch chẳng những gánh trên vai trách nhiệm phục hưng thị tộc Thôn Phệ, đồng thời lại có thêm một nhiệm vụ to lớn khác nữa mà hắn chỉ có thể thực hiện khi và chỉ khi vấn đỉnh cả đại lục này.

– “Ta chờ ngươi ở Thượng Giới!”
Một ván cờ được thiết lập từ vạn năm trước. Một bí ẩn từ vạn cổ đến nay chưa bao giờ được khám phá. Lâm Bạch vô thanh vô thức trở thành một viên cờ trong đó, nhưng liệu sẽ làm quân tốt thí hay trở thành quân vua tướng trụ đến sau cùng, mời các đồng hữu cùng theo dõi.

Đọc truyện chữ Đọc truyện tranh 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:31:29
2:
Tap 002 - 03:56:30
3:
Tap 003 - 03:55:38
4:
Tap 004 - 03:57:18
5:
Tap 005 - 03:55:53
6:
Tap 006 - 04:00:00
7:
Tap 007 - 04:03:20
8:
Tap 008 - 04:15:05
9:
Tap 009 - 04:13:11
10:
Tap 010 - 04:15:32
11:
Tap 011 - 04:03:01
12:
Tap 012 - 04:11:39
13:
Tap 013 - 03:55:24
14:
Tap 014 - 04:02:28
15:
Tap 015 - 04:02:18
16:
Tap 016 - 03:59:22
17:
Tap 017 - 03:55:00
18:
Tap 018 - 04:00:14
19:
Tap 019 - 03:58:12
20:
Tap 020 - 03:58:08
21:
Tap 021 - 03:54:13
22:
Tap 022 - 03:55:49
23:
Tap 023 - 03:57:20
24:
Tap 024 - 03:47:48
25:
Tap 025 - 04:00:30
26:
Tap 026 - 03:49:45
27:
Tap 027 - 03:55:02
28:
Tap 028 - 03:54:08
29:
Tap 029 - 03:55:14
30:
Tap 030 - 03:56:05
31:
Tap 031 - 03:59:24
32:
Tap 032 - 03:57:43
33:
Tap 033 - 04:00:30
34:
Tap 034 - 03:48:37
35:
Tap 035 - 03:57:33
36:
Tap 036 - 03:52:09
37:
Tap 037 - 03:57:29
38:
Tap 038 - 04:11:54
39:
Tap 039 - 04:05:52
40:
Tap 040 - 04:03:21
41:
Tap 041 - 04:03:05
42:
Tap 042 - 03:59:07
43:
Tap 043 - 04:02:27
44:
Tap 044 - 04:03:03
45:
Tap 045 - 04:04:57
46:
Tap 046 - 04:02:09
47:
Tap 047 - 04:06:46
48:
Tap 048 - 04:01:54
49:
Tap 049 - 03:59:46
50:
Tap 050 - 04:08:27
51:
Tap 051 - 04:11:05
52:
Tap 052 - 04:15:47
53:
Tap 053 - 04:07:25
54:
Tap 054 - 04:03:25
55:
Tap 055 - 03:55:34
56:
Tap 056 - 04:19:21
57:
Tap 057 - 04:07:45
58:
Tap 058 - 03:52:35
59:
Tap 059 - 03:54:38
60:
Tap 060 - 03:54:19
61:
Tap 061 - 03:52:55
62:
Tap 062 - 04:04:11
63:
Tap 063 - 04:00:49
64:
Tap 064 - 03:56:19
65:
Tap 065 - 04:00:20
66:
Tap 066 - 03:56:18
67:
Tap 067 - 03:50:20
68:
Tap 068 - 03:52:48
69:
Tap 069 - 03:47:49
70:
Tap 070 - 03:48:45
71:
Tap 071 - 03:52:30
72:
Tap 072 - 03:50:55
73:
Tap 073 - 03:54:13
74:
Tap 074 - 03:51:17
75:
Tap 075 - 03:58:53
76:
Tap 076 - 03:51:41
77:
Tap 077 - 03:47:05
78:
Tap 078 - 03:56:14
79:
Tap 079 - 03:48:55
80:
Tap 080 - 03:45:30
81:
Tap 081 - 03:48:01
82:
Tap 082 - 03:49:16
83:
Tap 083 - 03:41:22
84:
Tap 084 - 03:41:34
85:
Tap 085 - 03:43:58
86:
Tap 086 - 03:43:39
87:
Tap 087 - 03:40:38
88:
Tap 088 - 03:48:49
89:
Tap 089 - 03:41:40
90:
Tap 090 - 03:46:58
91:
Tap 091 - 03:40:43
92:
Tap 092 - 03:42:16
93:
Tap 093 - 03:47:49
94:
Tap 094 - 03:48:35
95:
Tap 095 - 03:44:37
96:
Tap 096 - 03:48:34
97:
Tap 097 - 03:58:31
98:
Tap 098 - 03:55:42
99:
Tap 099 - 03:51:19
100:
Tap 100 - 03:48:52
101:
Tap 101 - 03:41:51
102:
Tap 102 - 03:43:22
103:
Tap 103 - 03:49:07
104:
Tap 104 - 03:42:26
105:
Tap 105 - 03:47:48
106:
Tap 106 - 03:52:17
107:
Tap 107 - 03:46:20
108:
Tap 108 - 03:47:18
109:
Tap 109 - 03:48:07
110:
Tap 110 - 03:52:55
111:
Tap 111 - 03:50:35
112:
Tap 112 - 03:49:46
113:
Tap 113 - 03:51:52
114:
Tap 114 - 03:52:42
115:
Tap 115 - 03:48:42
116:
Tap 116 - 03:50:22
117:
Tap 117 - 03:47:27
118:
Tap 118 - 03:50:07
119:
Tap 119 - 03:52:06
120:
Tap 120 - 03:48:23
121:
Tap 121 - 03:46:57
122:
Tap 122 - 03:49:03
123:
Tap 123 - 04:28:58
124:
Tap 124 - 03:16:18
125:
Tap 125 - 03:40:42
126:
Tap 126 - 03:46:05
127:
Tap 127 - 03:36:13
128:
Tap 128 - 03:45:02
129:
Tap 129 - 03:44:05
130:
Tap 130 - 04:14:56
131:
Tap 131 - 03:43:48
132:
Tap 132 - 03:45:35
133:
Tap 133 - 03:41:36
134:
Tap 134 - 03:43:29
135:
Tap 135 - 03:22:12
136:
Tap 136 - 03:49:46
137:
Tap 137 - 03:50:07
138:
Tap 138 - 03:47:29
139:
Tap 139 - 03:51:25
140:
Tap 140 - 03:44:31
141:
Tap 141 - 03:50:51
142:
Tap 142 - 03:45:49
143:
Tap 143 - 03:48:59
144:
Tap 144 - 03:54:17
145:
Tap 145 - 03:23:59
146:
Tap 146 - 04:42:18
147:
Tap 147 - 04:53:01
148:
Tap 148 - 05:51:58
149:
Tap 149 - 06:06:17
150:
Tap 150 - 03:52:30
151:
Tap 151 - 04:10:18
152:
Tap 152 - 04:03:42
153:
Tap 153 - 04:09:10
154:
Tap 154 - 04:33:09
155:
Tap 155 - 04:26:29
156:
Tap 156 - 04:33:09
157:
Tap 157 - 04:58:35
158:
Tap 158 - 05:01:43
159:
Tap 159 - 04:49:39
160:
Tap 160 - 05:36:57
161:
Tap 161 - 05:50:52
162:
Tap 162 - 06:13:04
163:
Tap 163 - 06:21:20
164:
Tap 164 - 05:26:15
165:
Tap 165 - 04:06:06
166:
Tap 166 - 04:08:46
167:
Tap 167 - 03:43:13
168:
Tap 168 - 04:04:30
169:
Tap 169 - 03:30:45
170:
Tap 170 - 03:07:28
171:
Tap 171 - 03:04:48
172:
Tap 172 - 03:14:16
173:
Tap 173 - 03:21:54
174:
Tap 174 - 03:16:33
175:
Tap 175 - 03:29:22
176:
Tap 176 - 03:35:30
177:
Tap 177 - 03:23:27
178:
Tap 178 - 03:34:00
179:
Tap 179 - 03:59:46
180:
Tap 180 - 03:53:55
181:
Tap 181 - 04:00:26
182:
Tap 182 - 03:54:50
183:
Tap 183 - 03:53:40
184:
Tap 184 - 03:32:04
185:
Tap 185 - 03:21:43
186:
Tap 186 - 03:15:21
187:
Tap 187 - 03:33:55
188:
Tap 188 - 03:44:27
189:
Tap 189 - 03:36:51
190:
Tap 190 - 03:28:54
191:
Tap 191 - 03:36:18
192:
Tap 192 - 03:38:35
193:
Tap 193 - 03:00:35
194:
Tap 194 - 03:12:44
195:
Tap 195 - 03:35:17
196:
Tap 196 - 05:03:15
197:
Tap 197 - 05:04:16
198:
Tap 198 - 05:38:38
199:
Tap 199 - 06:27:29
200:
Tap 200 - 05:47:10
201:
Tap 201 - 05:55:46
202:
Tap 202
203:
Tap 203
204:
Tap 204
205:
Tap 205
206:
Tap 206
207:
Tap 207
208:
Tap 208
209:
Tap 209
210:
Tap 210
211:
Tap 211
212:
Tap 212
213:
Tap 213
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
Truyện Kình Thiên Kiếm Đế Audio thuộc thể loại , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 213. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Kình Thiên Kiếm Đế tại đây:

Truyện đề cử:

2023-12-01
nhat-nhan-chi-ha-ta-la-toi-cuong-tho-lam-toc.jpeg

Nhất Nhân Chi Hạ: Ta Là Tối Cường Thợ Làm Tóc

2.3/5 - (3 Vote)

Tại hạ Lục Vô Vi, không từ bất cứ việc xấu nào Vô Vi!Ta không phải thích khách, ta chỉ là một tên thợ làm tóc, dị nhân giới tối cường thợ làm tóc!Ta nắm giữ luyện khí thiên phú, còn tại Côn Lôn Kiếm Tiên phái đào tạo chuyên sâu nhiều năm, trong lúc càng là tự tạo một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế lưu phái —— Cắt Tiên phái!Ta không chỉ thiên tư xuất chúng, càng nắm giữ 5 6 7 đồ án hệ thống, chỉ cần cho người làm tóc liền có thể biến cường!Sau khi xuống núi, ta một đường chuyển tới TJ vốn định khai gia thuộc về ta tiệm làm tóc, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa tới ngày thứ nhất, ta liền bị một cái nữ nhân điên chôn.“Bảo Nhi tỷ, hiểu lầm, hiểu lầm! Ta thật không phải người xấu, ta chỉ là muốn cho ngươi làm một kiểu tóc mà thôi! Thật! Ta phát thề!”“Không gọi Bảo Nhi tỷ, gọi tỷ tỷ đại nhân!”

2023-12-01
viet-sach-thanh-than-ta-that-khong-co-nghi-vo-hiep-bien-huyen-huyen-a.jpg

Viết Sách Thành Thần: Ta Thật Không Có Nghĩ Võ Hiệp Biến Huyền Huyễn A

3.5/5 - (6 Vote)

Lý Trường Sinh xuyên qua Cửu Châu Đại Lục, thức tỉnh viết sách thành thần hệ thống.
Đọc sách càng nhiều người, điểm nhân khí càng cao.
Điểm nhân khí đầy đủ, liền có thể hối đoái trong sách hết thảy công pháp bảo vật.
Mời trăng: Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ.
Diễm Linh Cơ: Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây……Sắc thiên hạ vạn hỏa, nghe ta hiệu lệnh!
Bàng Ban: Tiên chi đỉnh, khinh thường ở giữa, có ta Bàng Ban liền có thiên!
Độc Cô Cầu Bại: Đợi cho nghịch loạn âm dương lúc, ta lấy ma huyết nhiễm thanh thiên!
Võ chiếu: Ta vì Thiên Đế, làm trấn áp hết thảy địch.
Đông Phương Bất Bại: Ai tại xưng vô địch? Cái nào dám nói bất bại?
Sông Ngọc Yến: Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại!
……
Lý Trường Sinh múa bút thành văn, lại không nghĩ thế giới long trời lở đất, họa phong triệt để sai lệch……

2023-12-01
huyen-huyen-van-co-de-tu-duong-thanh-hoang-thien-de-bat-dau.jpeg

Vạn Cổ Đế Tử, Dưỡng Thành Hoang Thiên Đế Bắt Đầu

4.7/5 - (3 Vote)
Hài Hước -
5 tập | | 1185

【 bạo thoải mái vô địch + xấu bụng bá đạo + sát phạt quả đoán + cực lớn thế giới quan 】 Diệp Trần xuyên qua vạn cổ thế gia, trở thành nhất tộc Đế tử. Phụ mẫu vì Cửu Thiên Thập Địa vô thượng Đế Giả, vẫn là đại thế thiên kiêu, kỷ nguyên nhân vật chính? Cái gì? Lão Lục cha mẹ nói con đường vô địch muốn từ búp bê nắm lên, lại muốn dẫn hắn ẩn cư Thập Vạn Đại Sơn, hồng trần luyện tâm? Diệp Trần: “Lão tổ cứu ta!” Cơ, diệp hai tộc lão tổ: “Ta cũng không muốn a, thế nhưng là hắn cho chúng ta Vạn Vật Mẫu Khí nguyên căn ai!” Diệp Trần quyết định chắc chắn, ta không giả, ta ngả bài! “Đinh, chúng hệ thống quy vị!” “Đánh dấu hệ thống quy vị, thu hoạch được Cực Đạo Đế Binh —- Luân Hồi Kiếm!” “Kịch bản hệ thống quy vị, xem xét tất cả mọi người sinh kịch bản!” “Đốn ngộ hệ thống quy vị, thu hoạch được mạnh nhất ngộ tính!” “Trường sinh hệ thống quy vị, còn sống liền mạnh lên!” Sát vách Thạch thôn, thú sữa em bé Chí Tôn Cốt Niết Bàn. “Đinh, mở ra nhiệm vụ chính tuyến: Dưỡng thành Hoang Thiên Đế bắt đầu.” Phàm tục Thiên Đấu quốc, tiểu ăn mày bị đánh, vết thương chồng chất, Diệp Trần vì nàng đồ diệt một thành. “Đinh, tìm được Ngoan Nhân Nữ Đế, ban thưởng Bàn Cổ tinh huyết một bình.” Vạn tộc khôi phục, hư không chiến đài giáng lâm, vô số thiên kiêu huyết chiến, ma luyện bản thân. Diệp Trần hóa thân vô đạo đồ tể, thu hoạch ngàn vạn thiên mệnh điểm, pháp tắc viên mãn, tấn thăng đỉnh phong Đại Thánh. Thánh Khư Thánh Địa, đánh dấu hình thức đổi mới, hủy diệt nhất tộc có thể đạt được diệt tộc gói quà lớn. Từ đây Cửu Thiên Thập Địa nhiều một cái Diệp lão ma truyền thuyết, vô số cổ tộc run lẩy bẩy. Hắc ám giáng lâm, Quy Khư Đế thành thất thủ, bất hủ Tiên Vương đánh tới. Diệp Trần ngang nhiên xuất thủ, một chưởng đập bay! Trời xanh xâm lấn, kiếp trước thức tỉnh, cửu thế Tổ Vương, đời đời mạnh nhất

2023-12-01
tu-tien-co-duyen-cua-ta-co-the-thang-cap.jpg

Tu Tiên: Cơ Duyên Của Ta Có Thể Thăng Cấp

4.7/5 - (3 Vote)
Hệ Thống -
8 tập | | 1374

Trần diễn xuyên qua tu tiên giới, thu được cơ duyên hệ thống, mỗi ngày có thể đạt được cơ duyên điểm, thăng cấp tự thân cơ duyên.
Hạ đẳng cơ duyên: Chỉ điểm sư đệ pháp thuật yếu quyết, thu được một lần đốn ngộ cơ duyên.
Trung đẳng cơ duyên: Phụ trợ trưởng lão luyện chế pháp khí, thu được thiên địa linh hỏa lưu ly kim diễm.
Thượng đẳng cơ duyên: Vận chuyển Càn Nguyên công một chu thiên, lĩnh ngộ luyện khí mười tầng huyền bí.
Trên trời rơi xuống cơ duyên: Ngẫu nhiên thu được pháp khí, phù lục, đan dược, công pháp chờ.
Đại đạo cơ duyên: Đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, đại đạo khả kỳ, trường sinh có hi vọng.

2023-12-01
de-nguoi-trong-sinh-luyen-clone-nguoi-mot-kiem-tram-than-ma.jpeg

Để Ngươi Trọng Sinh Luyện Clone, Ngươi Một Kiếm Trảm Thần Ma?

3.2/5 - (5 Vote)
Hệ Thống -
4 tập | | 513

« toàn dân chuyển chức + vô địch + số liệu lưu + không giả heo »Linh khí khôi phục, thần ma, yêu thú, cựu thần nô bộc nhao nhao hàng lâm, chức nghiệp giả trở thành nhân tộc bảo vệ giả cùng chúa tể.Ngoài ý muốn trở lại năm năm trước Diệp Tiêu, mở ra thần cấp cường hóa hệ thống.Keng! Lực lượng cường hóa + 999: Tổn thương +1 ứcKeng! 6 hệ kháng tính cường hóa + 999: Miễn dịch tất cả ma pháp tổn thương.Keng! Huyết Kế vu thuật cường hóa + 999: Mỗi đánh giết một cái đơn vị, vĩnh cửu gia tăng 100 Vạn Sinh mệnh trị.Keng! Mị ma cường hóa + 999. Ân? Phong cách vẽ lập tức trở nên có chút kỳ quái.…Sau đó không lâu, làm vô số thiên chi kiêu tử còn đang vì một đầu tiểu Boss tranh đến đầu rơi máu chảy.Diệp Tiêu cũng đã đứng tại ngay cả mười chuyển cường giả cũng vì đó sợ hãi thần ma trước thi thể.“Thần? Không gì hơn cái này.”Khi tương lai nhân tộc Chí Tôn, dùng ban ân giọng điệu, dự định nhận lấy Diệp Tiêu làm tiểu đệ.Diệp Tiêu một quyền quá khứ, Chí Tôn trong nháy mắt hóa thành bụi bặm.“Ta chỉ có nhất chuyển a, có thể ngươi ngay cả ta một quyền đều nhịn không được? Cũng quá rác rưởi.”

2023-12-01
truong-sinh-them-diem-ngu-say-van-nam-thuc-tinh-da-vo-dich.jpeg

Trường Sinh Thêm Điểm: Ngủ Say Vạn Năm, Thức Tỉnh Đã Vô Địch

5/5 - (8 Vote)
Hệ Thống -
3 tập | | 2327

( vô địch + vô địch + vô địch )Lý Thành khóa lại trường sinh lựa chọn hệ thống, sắp xuyên qua tiến vào tu tiên thế giới.Lại không nghĩ xuyên qua thời điểm xuất hiện bug, khiến Lý Thành đã chậm 100 ngàn năm mới thành công xuyên qua.Nhưng Lý Thành lại kinh ngạc phát hiện, cái kia 100 ngàn năm bên trong, hệ thống mỗi ngày đều đưa cho mình một điểm có thể chi phối điểm thuộc tính.Thời gian mười vạn năm, Lý Thành đã thu được hơn 30 triệu điểm thuộc tính.Lý Thành mặt lộ vẻ buồn rầu: “Nhiều như vậy điểm thuộc tính, thật không biết làm sao tiêu a.”( keng, chúc mừng kí chủ, điểm thuộc tính tăng thêm hoàn tất, ngài tư chất trước mắt là 9999999+ )( keng, chúc mừng kí chủ, điểm thuộc tính tăng thêm hoàn tất, ngài ngộ tính trước mắt là 9999999+ )( keng, chúc mừng kí chủ, điểm thuộc tính tăng thêm hoàn tất, ngài khí vận trước mắt là 9999999+ )Thêm điểm hoàn tất, vừa mới nửa ngày.Bỗng nhiên thu tay, Lý Thành lại kinh ngạc phát hiện, mình đã vô địch tại thế gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Truyện chữ
Truyện tranh
Truyện ma
Review phim
Review truyện
Sách audio
Group chat
Danh sách
VIP