Generic selectors
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Tìm tong thể loại
Cận đại
Cạnh Kỹ
Cập nhật mới
Cổ Đại
Cung Đấu
Dị Giới
Dị Năng
Du Hí
Đam Mỹ
Đô Thị
Đồng Nhân
Đông Phương
Hài Hước
Hệ Thống
Hiện đại
Hồng Hoang
Huyền Huyễn
Khoa Huyễn
Kiếm Hiệp
Kỳ huyễn
Lãnh khốc
Lịch Sử
Light Novel
Linh Dị
Ma Pháp
Mạt Thế
Ngôn Tình
Ngược
Nữ Cường
Nữ Phụ
OE
Quân Sự
Quan Trường
Sắc Hiệp
Sủng
Thần thoại
Thể Loại
Thiết huyết
Tiên Hiệp
Trinh Thám
Trọng Sinh
Truyện Convert
Truyện FULL
Truyện mới
Truyện Việt Nam
Vô địch
Vô hạn Lưu
Vô sỉ
Võng Du
Xuyên Không
Xuyên Nhanh

Kình Thiên Kiếm Đế

4/5-(21)
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 201
Trạng thái: - Cập nhật mới: 6 tập
Lượt nghe:
34465
(Th 3059-Tuầ 611-Ngày 84)
Đọc truyện chữ 👆 Đọc truyện tranh 👆 Đọc Sách 👆 Kênh Review truyện
Tải hình nền tiên hiệp ⬇️

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:31:29
2:
Tap 002 - 03:56:30
3:
Tap 003 - 03:55:38
4:
Tap 004 - 03:57:18
5:
Tap 005 - 03:55:53
6:
Tap 006 - 04:00:00
7:
Tap 007 - 04:03:20
8:
Tap 008 - 04:15:05
9:
Tap 009 - 04:13:11
10:
Tap 010 - 04:15:32
11:
Tap 011 - 04:03:01
12:
Tap 012 - 04:11:39
13:
Tap 013 - 03:55:24
14:
Tap 014 - 04:02:28
15:
Tap 015 - 04:02:18
16:
Tap 016 - 03:59:22
17:
Tap 017 - 03:55:00
18:
Tap 018 - 04:00:14
19:
Tap 019 - 03:58:12
20:
Tap 020 - 03:58:08
21:
Tap 021 - 03:54:13
22:
Tap 022 - 03:55:49
23:
Tap 023 - 03:57:20
24:
Tap 024 - 03:47:48
25:
Tap 025 - 04:00:30
26:
Tap 026 - 03:49:45
27:
Tap 027 - 03:55:02
28:
Tap 028 - 03:54:08
29:
Tap 029 - 03:55:14
30:
Tap 030 - 03:56:05
31:
Tap 031 - 03:59:24
32:
Tap 032 - 03:57:43
33:
Tap 033 - 04:00:30
34:
Tap 034 - 03:48:37
35:
Tap 035 - 03:57:33
36:
Tap 036 - 03:52:09
37:
Tap 037 - 03:57:29
38:
Tap 038 - 04:11:54
39:
Tap 039 - 04:05:52
40:
Tap 040 - 04:03:21
41:
Tap 041 - 04:03:05
42:
Tap 042 - 03:59:07
43:
Tap 043 - 04:02:27
44:
Tap 044 - 04:03:03
45:
Tap 045 - 04:04:57
46:
Tap 046 - 04:02:09
47:
Tap 047 - 04:06:46
48:
Tap 048 - 04:01:54
49:
Tap 049 - 03:59:46
50:
Tap 050 - 04:08:27
51:
Tap 051 - 04:11:05
52:
Tap 052 - 04:15:47
53:
Tap 053 - 04:07:25
54:
Tap 054 - 04:03:25
55:
Tap 055 - 03:55:34
56:
Tap 056 - 04:19:21
57:
Tap 057 - 04:07:45
58:
Tap 058 - 03:52:35
59:
Tap 059 - 03:54:38
60:
Tap 060 - 03:54:19
61:
Tap 061 - 03:52:55
62:
Tap 062 - 04:04:11
63:
Tap 063 - 04:00:49
64:
Tap 064 - 03:56:19
65:
Tap 065 - 04:00:20
66:
Tap 066 - 03:56:18
67:
Tap 067 - 03:50:20
68:
Tap 068 - 03:52:48
69:
Tap 069 - 03:47:49
70:
Tap 070 - 03:48:45
71:
Tap 071 - 03:52:30
72:
Tap 072 - 03:50:55
73:
Tap 073 - 03:54:13
74:
Tap 074 - 03:51:17
75:
Tap 075 - 03:58:53
76:
Tap 076 - 03:51:41
77:
Tap 077 - 03:47:05
78:
Tap 078 - 03:56:14
79:
Tap 079 - 03:48:55
80:
Tap 080 - 03:45:30
81:
Tap 081 - 03:48:01
82:
Tap 082 - 03:49:16
83:
Tap 083 - 03:41:22
84:
Tap 084 - 03:41:34
85:
Tap 085 - 03:43:58
86:
Tap 086 - 03:43:39
87:
Tap 087 - 03:40:38
88:
Tap 088 - 03:48:49
89:
Tap 089 - 03:41:40
90:
Tap 090 - 03:46:58
91:
Tap 091 - 03:40:43
92:
Tap 092 - 03:42:16
93:
Tap 093 - 03:47:49
94:
Tap 094 - 03:48:35
95:
Tap 095 - 03:44:37
96:
Tap 096 - 03:48:34
97:
Tap 097 - 03:58:31
98:
Tap 098 - 03:55:42
99:
Tap 099 - 03:51:19
100:
Tap 100 - 03:48:52
101:
Tap 101 - 03:41:51
102:
Tap 102 - 03:43:22
103:
Tap 103 - 03:49:07
104:
Tap 104 - 03:42:26
105:
Tap 105 - 03:47:48
106:
Tap 106 - 03:52:17
107:
Tap 107 - 03:46:20
108:
Tap 108 - 03:47:18
109:
Tap 109 - 03:48:07
110:
Tap 110 - 03:52:55
111:
Tap 111 - 03:50:35
112:
Tap 112 - 03:49:46
113:
Tap 113 - 03:51:52
114:
Tap 114 - 03:52:42
115:
Tap 115 - 03:48:42
116:
Tap 116 - 03:50:22
117:
Tap 117 - 03:47:27
118:
Tap 118 - 03:50:07
119:
Tap 119 - 03:52:06
120:
Tap 120 - 03:48:23
121:
Tap 121 - 03:46:57
122:
Tap 122 - 03:49:03
123:
Tap 123 - 04:28:58
124:
Tap 124 - 03:16:18
125:
Tap 125 - 03:40:42
126:
Tap 126 - 03:46:05
127:
Tap 127 - 03:36:13
128:
Tap 128 - 03:45:02
129:
Tap 129 - 03:44:05
130:
Tap 130 - 04:14:56
131:
Tap 131 - 03:43:48
132:
Tap 132 - 03:45:35
133:
Tap 133 - 03:41:36
134:
Tap 134 - 03:43:29
135:
Tap 135 - 03:22:12
136:
Tap 136 - 03:49:46
137:
Tap 137 - 03:50:07
138:
Tap 138 - 03:47:29
139:
Tap 139 - 03:51:25
140:
Tap 140 - 03:44:31
141:
Tap 141 - 03:50:51
142:
Tap 142 - 03:45:49
143:
Tap 143 - 03:48:59
144:
Tap 144 - 03:54:17
145:
Tap 145 - 03:23:59
146:
Tap 146 - 04:42:18
147:
Tap 147 - 04:53:01
148:
Tap 148 - 05:51:58
149:
Tap 149 - 06:06:17
150:
Tap 150 - 03:52:30
151:
Tap 151 - 04:10:18
152:
Tap 152 - 04:03:42
153:
Tap 153 - 04:09:10
154:
Tap 154 - 04:33:09
155:
Tap 155 - 04:26:29
156:
Tap 156 - 04:33:09
157:
Tap 157 - 04:58:35
158:
Tap 158 - 05:01:43
159:
Tap 159 - 04:49:39
160:
Tap 160 - 05:36:57
161:
Tap 161 - 05:50:52
162:
Tap 162 - 06:13:04
163:
Tap 163 - 06:21:20
164:
Tap 164 - 05:26:15
165:
Tap 165 - 04:06:06
166:
Tap 166 - 04:08:46
167:
Tap 167 - 03:43:13
168:
Tap 168 - 04:04:30
169:
Tap 169 - 03:30:45
170:
Tap 170 - 03:07:28
171:
Tap 171 - 03:04:48
172:
Tap 172 - 03:14:16
173:
Tap 173 - 03:21:54
174:
Tap 174 - 03:16:33
175:
Tap 175 - 03:29:22
176:
Tap 176 - 03:35:30
177:
Tap 177 - 03:23:27
178:
Tap 178 - 03:34:00
179:
Tap 179 - 03:59:46
180:
Tap 180 - 03:53:55
181:
Tap 181 - 04:00:26
182:
Tap 182 - 03:54:50
183:
Tap 183 - 03:53:40
184:
Tap 184 - 03:32:04
185:
Tap 185 - 03:21:43
186:
Tap 186 - 03:15:21
187:
Tap 187 - 03:33:55
188:
Tap 188 - 03:44:27
189:
Tap 189 - 03:36:51
190:
Tap 190 - 03:28:54
191:
Tap 191 - 03:36:18
192:
Tap 192 - 03:38:35
193:
Tap 193 - 03:00:35
194:
Tap 194 - 03:12:44
195:
Tap 195 - 03:35:17
196:
Tap 196 - 05:03:15
197:
Tap 197 - 05:04:16
198:
Tap 198 - 05:38:38
199:
Tap 199 - 06:27:29
200:
Tap 200 - 05:47:10
201:
Tap 201 - 05:55:46
Nhạc nền:

– Lâm Bạch là hậu duệ của thị tộc Thôn Phệ, một trong hai chủng tộc có sức mạnh cực kỳ bá đạo xuất hiện cùng lúc thiên địa mới vừa khai sinh. Cây cao đón gió, vì sợ hãi sức mạnh huyết thống của bọn họ, thị tộc Cự Nhân đã bày ra thiên la địa võng, tàn sát cả tộc của Lâm Bạch, sau đó khai báo với toàn bộ 3000 thế giới rằng, Thôn Phệ tộc là ma đạo Võ Hồn, cần phải bị tiêu diệt.
Lâm Bạch vừa sinh ra liền gánh trên mình trách nhiệm phục hưng thị tộc. Hắn bái một lão sư phụ huyền bí, tinh thông Đan Đạo, Đao Đạo, Trận Đạo và Kiếm Đạo.
Ngoại trừ Kiếm Đạo, tất cả những đạo còn lại ông ta đều đã tìm được truyền nhân. Vì để tìm người kế thừa đại đạo này, lão đi hết 3000 thế giới để tìm kiếm, chờ đợi 100 năm ở Linh Kiếm Tông, cuối cùng cũng bắt gặp Lâm Bạch là người thích hợp nhất.
Nhận được truyền thừa, Lâm Bạch chẳng những gánh trên vai trách nhiệm phục hưng thị tộc Thôn Phệ, đồng thời lại có thêm một nhiệm vụ to lớn khác nữa mà hắn chỉ có thể thực hiện khi và chỉ khi vấn đỉnh cả đại lục này.

– “Ta chờ ngươi ở Thượng Giới!”
Một ván cờ được thiết lập từ vạn năm trước. Một bí ẩn từ vạn cổ đến nay chưa bao giờ được khám phá. Lâm Bạch vô thanh vô thức trở thành một viên cờ trong đó, nhưng liệu sẽ làm quân tốt thí hay trở thành quân vua tướng trụ đến sau cùng, mời các đồng hữu cùng theo dõi.