Korsema Đế Quốc

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập:
Trạng thái:


– Khắc Tư Mã Đế Quốc – Đế Quốc Cosima – Korsema Đế Quốc.
Một khỏa tới từ Dị Giới viên đạn, đánh trúng một tên nông phu thiếu niên, từ nay vạch trần một đoạn có thể nói Sử Thi hào hùng văn chương.

Nơi này không có một số người muốn xem nhiệt huyết cùng vĩnh viễn không nói bại.
Đọc cái này quyển sách cũng không có nhiều như vậy ngón tay vàng cùng thăng cấp khoái cảm.
Cái này là một quyển tương đối mà nói có thể sẽ khiến có vài người cảm giác đến kiềm chế thư.
Thậm chí có thể sẽ khiến một bộ phận độc giả giá trị quan sinh ra nhỏ nhẹ vặn vẹo!
Cho nên ở đọc cái này quyển sách trước đây, mời bảo đảm ngài đã trưởng thành, hơn nữa có đầy đủ rõ nét thị phi quan.
Cái này là một quyển rất nghiêm túc sách!