Linh Vũ Thiên Hạ

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 95
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:42:59
2:
Tap 002 - 05:40:11
3:
Tap 003 - 05:47:40
4:
Tap 004 - 05:56:21
5:
Tap 005 - 05:54:00
6:
Tap 006 - 05:57:20
7:
Tap 007 - 05:53:55
8:
Tap 008 - 05:43:49
9:
Tap 009 - 05:46:01
10:
Tap 010 - 05:49:23
11:
Tap 011 - 05:47:23
12:
Tap 012 - 07:38:05
13:
Tap 013 - 05:45:19
14:
Tap 014 - 05:46:16
15:
Tap 015 - 05:48:47
16:
Tap 016 - 05:47:19
17:
Tap 017 - 05:46:14
18:
Tap 018 - 05:46:33
19:
Tap 019 - 05:46:51
20:
Tap 020 - 05:48:21
21:
Tap 021 - 05:46:08
22:
Tap 022 - 05:50:07
23:
Tap 023 - 05:43:25
24:
Tap 024 - 05:43:20
25:
Tap 025 - 05:36:40
26:
Tap 026 - 05:44:34
27:
Tap 027 - 05:44:00
28:
Tap 028 - 05:44:02
29:
Tap 029 - 05:54:40
30:
Tap 030 - 05:52:58
31:
Tap 031 - 05:37:17
32:
Tap 032 - 05:47:22
33:
Tap 033 - 05:25:13
34:
Tap 034 - 05:48:04
35:
Tap 035 - 05:46:27
36:
Tap 036 - 04:36:16
37:
Tap 037 - 05:47:16
38:
Tap 038 - 05:47:28
39:
Tap 039 - 05:48:15
40:
Tap 040 - 05:53:11
41:
Tap 041 - 05:45:06
42:
Tap 042 - 05:25:58
43:
Tap 043 - 05:45:52
44:
Tap 044 - 05:53:00
45:
Tap 045 - 05:49:27
46:
Tap 046 - 05:51:43
47:
Tap 047 - 05:53:01
48:
Tap 048 - 05:54:40
49:
Tap 049 - 05:51:08
50:
Tap 050 - 05:55:50
51:
Tap 051 - 05:53:11
52:
Tap 052 - 05:47:55
53:
Tap 053 - 05:48:52
54:
Tap 054 - 05:49:30
55:
Tap 055 - 05:55:58
56:
Tap 056 - 05:46:40
57:
Tap 057 - 06:01:27
58:
Tap 058 - 05:41:13
59:
Tap 059 - 05:46:00
60:
Tap 060 - 05:49:47
61:
Tap 061 - 05:46:06
62:
Tap 062 - 05:55:04
63:
Tap 063 - 05:48:09
64:
Tap 064 - 05:48:45
65:
Tap 065 - 05:39:27
66:
Tap 066 - 05:44:36
67:
Tap 067 - 05:42:11
68:
Tap 068 - 05:43:47
69:
Tap 069 - 05:45:26
70:
Tap 070 - 05:46:36
71:
Tap 071 - 08:21:58
72:
Tap 072 - 05:53:03
73:
Tap 073 - 05:49:45
74:
Tap 074 - 05:47:06
75:
Tap 075 - 05:44:15
76:
Tap 076 - 05:45:48
77:
Tap 077 - 05:49:05
78:
Tap 078 - 05:49:09
79:
Tap 079 - 05:52:11
80:
Tap 080 - 06:01:17
81:
Tap 081 - 05:54:10
82:
Tap 082 - 05:47:57
83:
Tap 083 - 05:45:44
84:
Tap 084 - 05:50:02
85:
Tap 085 - 05:46:47
86:
Tap 086 - 05:51:09
87:
Tap 087 - 05:52:43
88:
Tap 088 - 05:39:16
89:
Tap 089 - 04:37:19
90:
Tap 090 - 05:38:49
91:
Tap 091 - 05:43:37
92:
Tap 092 - 05:46:12
93:
Tap 093 - 05:50:59
94:
Tap 094 - 05:43:27
95:
Tap 095 - 02:47:56


Player ID does not exist!
– Lục Tiểu Du một thanh niên bình thường ở thế giới hiện đại, vừa tốt nghiệp vào làm công việc vặt vãnh tại một văn phòng nhỏ. Chết bắt đắc kỳ tử do bị máy photocopy rò điện (riêng lý do lãng xẹt này mình đã cảm giác là truyện sẽ khá hài hước), hắn tỉnh lại với thân phận con rơi, địa vị trong gia tộc thấp kém.
Với thân phận mới hắn bắt đầu tìm hiểu thế giới mình đang ở. Kiếp trước không có tiền đồ, bây giờ được bắt đầu một cuộc sống mới trở lại, hắn tuyệt đối không thể cam chịu trở thành người tầm thường.

Đây là một thế giới hoàn toàn khác với kiếp trước, có tên là Linh Vũ đại lục, là một đại lục vô cùng rộng lớn. Tại đây lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, có Vũ giả cùng Linh giả tồn tại.

Vũ giả có lực lượng lớn vô cùng, khi đạt đến cảnh giới nhất định đều có khả năng dời núi lấp biển, phá toái hư không. Còn về Linh giả, đó là những nhân vật thần bí, tồn tại những khả năng mà người phàm khó hình dung. Khi Linh giả đạt đến cảnh giới nhất định, cũng có thể hô mưa gọi gió.

Trên đại lục Linh Vũ, đạt đến Vũ suất cùng Linh suất đã là cường giả trong cường giả, họ đều là những người được toàn thiên hạ trọng vọng. Lão gia chủ Lục gia, cũng chính là ông nội mà hắn chưa từng gặp mặt, nghe nói chính là Vũ giả có cảnh giới Vũ tướng.
Trên đại lục này, ngoại trừ Vũ giả cùng Linh giả, còn có Yêu thú và Linh thú. Yêu thú và Linh thú cực kỳ lợi hại, con người cũng không dám trêu chọc chúng, chỉ những Vũ giả hoặc Linh giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ mới dám đi đối phó Yêu thú và Linh thú. Chính vì vậy, địa vị của Vũ giả, Linh giả trên đại lục rất cao.
Lục Tiểu Du vì may mắn ăn vào linh đan thuộc Hoả hệ và Thuỷ hệ, hoà hợp trở thành âm dương chi thể. Nhờ Nam thúc là một cường giả ẩn thế truyền cho công pháp Âm Dương Linh Vũ Quyết, vốn là bộ công pháp song tu, khiến hắn vừa là Vũ giả, vừa là Linh giả. Tương lai, thực lực của hắn so với người cùng cấp sẽ mạnh hơn, có thể nói trong cùng một cấp độ hắn chính là tồn tại Vô Địch. Từng bước Lục Tiểu Du đã thay đổi được vận mệnh của mình, trở thành cường giả đứng đầu.