Long Châu Chi Nhặt Thuộc Tính Hệ Thống

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 15
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:39:49
2:
Tap 002 - 04:46:43
3:
Tap 003 - 04:56:25
4:
Tap 004 - 04:50:16
5:
Tap 005 - 04:56:40
6:
Tap 006 - 04:36:30
7:
Tap 007 - 04:27:44
8:
Tap 008 - 04:18:23
9:
Tap 009 - 04:08:17
10:
Tap 010 - 04:32:09
11:
Tap 011 - 04:44:21
12:
Tap 012 - 04:30:16
13:
Tap 013 - 04:21:23
14:
Tap 014 - 04:21:34
15:
Tap 015 - 04:28:48


Player ID does not exist!

Chỉ cần có người chiến đấu, hắn có thể nhặt lên người khác rơi xuống sức chiến đấu thuộc tính, dùng để tăng cường chính mình.

Daves: Son Goku, Vegeta, các ngươi biến thân Super Saiyan ở nơi này biểu diễn… Không đúng, ở nơi này chiến đấu.

Sau đó…

Keng, chúc mừng Kí Chủ, thu được sức chiến đấu thuộc tính 100.000

Keng, chúc mừng Kí Chủ, thu được Thuấn Gian Di Động thuộc tính.

Keng, chúc mừng Kí Chủ, thu được Kamehameha…

MaBư cùng Vegeta chiến trường.

Keng, chúc mừng Kí Chủ, thu được siêu tốc tái sinh thuộc tính.

Sau đó, Daves ngưu bức, không chỉ có sở hữu MaBư siêu tốc tái sinh năng lực, còn sở hữu Son Goku Thuấn Gian Di Động, cùng với Ginyu Force Gurudo thời gian tạm dừng năng lực.

Hit, có người nói ngươi chợt hiện lúc có thể cho thời gian tạm dừng 0. Một giây?