Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Ma Vương Dị Giới Tung Hoành Audio

3.5/5 - (4 Vote)
2022-04-01
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
25
Lượt nghe: 3735

Ma vương tung hoành dị giới giới thiệu tóm tắt: www. uukanshu. com linh hồn xuyên qua vũ Lăng Phong nắm giữ DNF nam pháp sư nghề nghiệp hệ thống, Ma vương lữ trình chính thức bắt đầu…

Kiếm thánh rất lợi hại sao? Ta là Ma Hoàng, nguyên tố Pháp thần, dễ dàng khoát tay chặn lại, bốn hệ phép thuật đánh thành tro!

Ma đạo sư rất lợi hại sao? Ta phép thuật không cần ngâm xướng, muốn vứt liền vứt, ném tới tối sảng khoái!

Cái gì? Đạo tặc có thể ẩn hình? Không sợ, ta có nguyên tố vờn quanh, tự động phòng ngự, muốn ta tử, ngươi chết trước đi!

Cái gì? Người bắn tên rất lợi hại? Không sợ, ta có ánh chớp bình phong, muốn che đậy liền che đậy, hết thảy công kích, ta đều tiếp thu , liên đới đánh bay ngươi!

Cái gì? Nhiều người liền lợi hại a? Ta có ánh chớp liên, cho ngươi đến cái sấm sét xuyến thiêu!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:48:02
2:
Tap 002 - 03:55:12
3:
Tap 003 - 04:01:39
4:
Tap 004 - 04:22:02
5:
Tap 005 - 04:38:02
6:
Tap 006 - 04:09:52
7:
Tap 007 - 04:01:08
8:
Tap 008 - 03:54:07
9:
Tap 009 - 03:57:27
10:
Tap 010 - 04:00:31
11:
Tap 011 - 03:42:37
12:
Tap 012 - 04:07:31
13:
Tap 013 - 04:12:17
14:
Tap 014 - 04:27:59
15:
Tap 015 - 04:33:21
16:
Tap 016 - 04:58:06
17:
Tap 017 - 05:23:40
18:
Tap 018 - 05:24:28
19:
Tap 019 - 04:56:57
20:
Tap 020 - 04:55:16
21:
Tap 021 - 05:32:40
22:
Tap 022 - 04:47:47
23:
Tap 023 - 04:58:37
24:
Tap 024 - 04:42:13
25:
Tap 025 - 04:39:23
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
1:
Tap 001