Mạt Thế Lưu Lạc Cẩu

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 35
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 06:30:50
2:
Tap 002 - 04:53:35
3:
Tap 003 - 04:33:46
4:
Tap 004 - 04:30:22
5:
Tap 005 - 04:04:08
6:
Tap 006 - 04:11:27
7:
Tap 007 - 04:12:15
8:
Tap 008 - 03:49:46
9:
Tap 009 - 04:13:05
10:
Tap 010 - 04:08:10
11:
Tap 011 - 04:18:40
12:
Tap 012 - 04:05:25
13:
Tap 013 - 04:06:16
14:
Tap 014 - 04:04:05
15:
Tap 015 - 04:16:18
16:
Tap 016 - 04:29:25
17:
Tap 017 - 04:14:47
18:
Tap 018 - 04:12:33
19:
Tap 019 - 03:04:20
20:
Tap 020 - 04:24:53
21:
Tap 021 - 04:24:10
22:
Tap 022 - 04:16:57
23:
Tap 023 - 04:29:28
24:
Tap 024 - 04:27:47
25:
Tap 025 - 04:25:39
26:
Tap 026 - 04:33:31
27:
Tap 027 - 04:52:04
28:
Tap 028 - 04:32:43
29:
Tap 029 - 04:26:10
30:
Tap 030 - 04:43:01
31:
Tap 031 - 04:23:07
32:
Tap 032 - 04:15:25
33:
Tap 033 - 04:22:45
34:
Tap 034 - 04:45:45
35:
Tap 035 - 03:48:19


Player ID does not exist!

Mạt thế bắt đầu, một tên béo, mang theo một con cẩu, một cái loli, bắt đầu rồi bọn họ lưu lạc chi lữ!