Một Khóa Tu Luyện Hệ Thống Trong Nháy Mắt Trăm Vạn Cấp

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 30
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:39:21
2:
Tap 002 - 04:39:16
3:
Tap 003 - 04:25:26
4:
Tap 004 - 04:27:11
5:
Tap 005 - 04:52:09
6:
Tap 006 - 04:54:08
7:
Tap 007 - 04:48:42
8:
Tap 008 - 04:14:57
9:
Tap 009 - 04:31:21
10:
Tap 010 - 04:30:34
11:
Tap 011 - 04:41:59
12:
Tap 012 - 04:51:57
13:
Tap 013 - 04:47:17
14:
Tap 014 - 04:35:56
15:
Tap 015 - 04:26:22
16:
Tap 016 - 04:30:57
17:
Tap 017 - 04:30:38
18:
Tap 018 - 04:09:14
19:
Tap 019 - 04:06:21
20:
Tap 020 - 04:04:54
21:
Tap 021 - 04:16:06
22:
Tap 022 - 04:13:16
23:
Tap 023 - 04:13:58
24:
Tap 024 - 04:33:22
25:
Tap 025 - 04:04:50
26:
Tap 026 - 04:20:46
27:
Tap 027 - 04:12:24
28:
Tap 028 - 03:46:38
29:
Tap 029 - 03:47:27
30:
Tap 030 - 04:01:42


Player ID does not exist!

“Đinh! Hạng thứ nhất công năng kích hoạt, mở ra tự động tu luyện, tu luyện tốc độ tương đương siêu cấp yêu nghiệt!”

“Đinh! Công năng thăng cấp, tu luyện tốc độ gấp bội, công năng lại tăng cấp, tu luyện tốc độ gấp bội nữa!”

“Đinh! Hạng thứ hai công năng kích hoạt, mở ra tự động tập võ. . .”

“Đinh! Hạng thứ ba công năng kích hoạt. . .”

Tu luyện rất khó? Không có ý tứ ta tu luyện một ngày tương đương ngươi tu luyện mấy chục năm! Luyện công rất khó? Không có ý tứ ta cái gì đều mặc kệ liền có thể nhẹ nhõm học được vô số công pháp! Luyện đan rất khó? Không có ý tứ ta đan dược ăn không hết đều nhanh sinh nấm mốc! . . . Tô Lãng sau khi xuyên việt thu hoạch được một khóa tu luyện hệ thống, mỗi giây đều tại mạnh lên! Từ giờ trở đi, treo lên đánh hết thảy, thiên hạ không thù!