Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Nghịch Kiếm Cuồng Thần Audio

4.1/5 - (24 Vote)
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Lượt nghe:
14847
Giọng nam: 190 tập

– Thiếu niên Lâm Hiên, linh mạch bị phong, bị người bắt nạt.
Ngẫu nhiên đạt được thần bí tiểu kiếm, mở linh mạch, luyện thần công, ngộ vô thượng Kiếm Đạo, diễn biến thảo phạt Thánh thuật!

Một chiêu kiếm Tinh Thần diệt, một chiêu kiếm Quỷ Thần kinh!
Một chiêu kiếm nơi tay, một đời Cuồng Thần!…

Đọc truyện chữ Đọc truyện tranh 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:16:50
2:
Tap 002 - 05:09:54
3:
Tap 003 - 04:46:49
4:
Tap 004 - 03:41:02
5:
Tap 005 - 03:23:19
6:
Tap 006 - 03:14:42
7:
Tap 007 - 03:18:35
8:
Tap 008 - 03:16:48
9:
Tap 009 - 03:42:24
10:
Tap 010 - 03:48:45
11:
Tap 011 - 03:38:35
12:
Tap 012 - 03:36:08
13:
Tap 013 - 03:48:27
14:
Tap 014 - 03:42:13
15:
Tap 015 - 03:34:06
16:
Tap 016 - 03:22:03
17:
Tap 017 - 03:36:13
18:
Tap 018 - 04:03:34
19:
Tap 019 - 04:04:15
20:
Tap 020 - 03:50:57
21:
Tap 021 - 03:31:58
22:
Tap 022 - 03:54:03
23:
Tap 023 - 03:40:42
24:
Tap 024 - 03:35:53
25:
Tap 025 - 03:27:16
26:
Tap 026 - 03:45:01
27:
Tap 027 - 03:47:28
28:
Tap 028 - 04:02:49
29:
Tap 029 - 04:08:31
30:
Tap 030 - 04:18:54
31:
Tap 031 - 04:17:54
32:
Tap 032 - 04:13:30
33:
Tap 033 - 04:15:20
34:
Tap 034 - 04:10:28
35:
Tap 035 - 03:58:23
36:
Tap 036 - 03:53:41
37:
Tap 037 - 03:40:23
38:
Tap 038 - 03:54:43
39:
Tap 039 - 03:59:54
40:
Tap 040 - 03:52:05
41:
Tap 041 - 04:01:12
42:
Tap 042 - 04:06:50
43:
Tap 043 - 03:57:16
44:
Tap 044 - 03:49:46
45:
Tap 045 - 03:50:17
46:
Tap 046 - 03:39:31
47:
Tap 047 - 03:40:05
48:
Tap 048 - 03:32:16
49:
Tap 049 - 03:26:33
50:
Tap 050 - 03:29:21
51:
Tap 051 - 03:40:27
52:
Tap 052 - 03:38:04
53:
Tap 053 - 03:09:11
54:
Tap 054 - 03:03:20
55:
Tap 055 - 03:05:44
56:
Tap 056 - 03:09:15
57:
Tap 057 - 03:14:35
58:
Tap 058 - 03:26:33
59:
Tap 059 - 03:31:23
60:
Tap 060 - 03:24:32
61:
Tap 061 - 03:21:01
62:
Tap 062 - 03:28:58
63:
Tap 063 - 03:31:25
64:
Tap 064 - 03:21:05
65:
Tap 065 - 03:29:00
66:
Tap 066 - 03:27:46
67:
Tap 067 - 03:21:51
68:
Tap 068 - 03:11:32
69:
Tap 069 - 03:14:31
70:
Tap 070 - 03:18:39
71:
Tap 071 - 03:10:49
72:
Tap 072 - 03:17:43
73:
Tap 073 - 03:21:52
74:
Tap 074 - 03:11:20
75:
Tap 075 - 03:09:06
76:
Tap 076 - 03:10:19
77:
Tap 077 - 03:14:07
78:
Tap 078 - 03:19:25
79:
Tap 079 - 03:07:54
80:
Tap 080 - 03:11:53
81:
Tap 081 - 03:08:33
82:
Tap 082 - 03:22:39
83:
Tap 083 - 03:21:12
84:
Tap 084 - 03:18:45
85:
Tap 085 - 03:28:49
86:
Tap 086 - 03:16:37
87:
Tap 087 - 03:21:57
88:
Tap 088 - 03:08:10
89:
Tap 089 - 03:13:44
90:
Tap 090 - 03:18:17
91:
Tap 091 - 03:18:58
92:
Tap 092 - 03:27:03
93:
Tap 093 - 03:27:58
94:
Tap 094 - 03:20:31
95:
Tap 095 - 03:17:45
96:
Tap 096 - 03:25:09
97:
Tap 097 - 03:27:16
98:
Tap 098 - 03:26:32
99:
Tap 099 - 03:20:33
100:
Tap 100 - 03:28:56
101:
Tap 101 - 03:25:48
102:
Tap 102 - 03:20:35
103:
Tap 103 - 03:20:57
104:
Tap 104 - 03:28:06
105:
Tap 105 - 03:26:46
106:
Tap 106 - 03:22:55
107:
Tap 107 - 03:49:17
108:
Tap 108 - 04:04:47
109:
Tap 109 - 03:50:54
110:
Tap 110 - 03:42:01
111:
Tap 111 - 03:39:46
112:
Tap 112 - 03:34:59
113:
Tap 113 - 03:52:39
114:
Tap 114 - 03:50:52
115:
Tap 115 - 03:51:20
116:
Tap 116 - 04:09:24
117:
Tap 117 - 03:54:58
118:
Tap 118 - 03:33:01
119:
Tap 119 - 03:40:21
120:
Tap 120 - 03:22:27
121:
Tap 121 - 03:47:27
122:
Tap 122 - 03:57:21
123:
Tap 123 - 03:59:06
124:
Tap 124 - 03:42:11
125:
Tap 125 - 03:47:47
126:
Tap 126 - 03:45:31
127:
Tap 127 - 03:33:43
128:
Tap 128 - 03:51:08
129:
Tap 129 - 03:31:48
130:
Tap 130 - 03:36:22
131:
Tap 131 - 03:39:36
132:
Tap 132 - 03:29:15
133:
Tap 133 - 03:34:40
134:
Tap 134 - 03:24:25
135:
Tap 135 - 03:12:46
136:
Tap 136 - 03:06:34
137:
Tap 137 - 03:09:21
138:
Tap 138 - 02:54:36
139:
Tap 139 - 02:50:39
140:
Tap 140 - 02:56:52
141:
Tap 141 - 03:14:20
142:
Tap 142 - 03:04:24
143:
Tap 143 - 03:07:30
144:
Tap 144 - 03:09:04
145:
Tap 145 - 03:03:03
146:
Tap 146 - 03:07:02
147:
Tap 147 - 03:12:49
148:
Tap 148 - 03:15:57
149:
Tap 149 - 03:09:00
150:
Tap 150 - 03:01:27
151:
Tap 151 - 03:09:01
152:
Tap 152 - 03:10:23
153:
Tap 153 - 03:04:54
154:
Tap 154 - 03:03:23
155:
Tap 155 - 03:07:30
156:
Tap 156 - 03:02:46
157:
Tap 157 - 03:05:27
158:
Tap 158 - 03:09:02
159:
Tap 159 - 03:02:38
160:
Tap 160 - 03:08:51
161:
Tap 161 - 02:57:02
162:
Tap 162 - 03:17:22
163:
Tap 163 - 03:31:32
164:
Tap 164 - 03:25:57
165:
Tap 165 - 03:22:16
166:
Tap 166 - 03:12:04
167:
Tap 167 - 02:47:51
168:
Tap 168 - 03:15:38
169:
Tap 169 - 03:36:27
170:
Tap 170 - 03:30:38
171:
Tap 171 - 03:30:34
172:
Tap 172 - 03:27:02
173:
Tap 173 - 03:27:46
174:
Tap 174 - 03:23:29
175:
Tap 175 - 03:18:18
176:
Tap 176 - 03:30:56
177:
Tap 177 - 03:24:11
178:
Tap 178 - 03:12:32
179:
Tap 179 - 03:02:26
180:
Tap 180 - 02:51:11
181:
Tap 181 - 02:58:54
182:
Tap 182 - 02:54:33
183:
Tap 183 - 02:52:16
184:
Tap 184 - 02:49:42
185:
Tap 185 - 02:50:27
186:
Tap 186 - 02:56:52
187:
Tap 187 - 02:50:06
188:
Tap 188 - 02:58:19
189:
Tap 189 - 03:05:41
190:
Tap 190 - 03:06:06
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
Truyện Nghịch Kiếm Cuồng Thần Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 190. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Nghịch Kiếm Cuồng Thần tại đây:

Truyện đề cử:

2023-10-03
nguoi-khac-ngu-thu-ta-ngu-co.jpeg

Người Khác Ngự Thú Ta Ngự Cổ

3/5 - (2 Vote)
Đông Phương -
6 tập | | 250

Vương Trụ một cước giẫm lên một cái Chân Long đầu lâu, cái chân còn lại giẫm lên Chân Long ngự sử đầu, vẻ mặt thành thật nói ra: “Nói bao nhiêu lần, ta gọi Vương Trụ, không gọi Trụ Vương! Các ngươi nếu là lại bảo ta Trụ Vương, đừng trách quả nhân trở mặt a!”Nhìn xem vờn quanh tại Vương Trụ bên cạnh kia từng cái hung hãn cổ trùng, một đám ngự sử cùng bọn hắn ngự thú dọa đến run lẩy bẩy.Bị Vương Trụ giẫm tại dưới lòng bàn chân ngự sử càng là nghĩ phá đầu cũng không muốn minh bạch, tự mình thân là đường đường Ngự Long sứ làm sao lại đánh không lại một đám côn trùng!

2023-10-03
ta-thanh-chu-thien-phan-phai-giang-ho.jpg

Ta Thành Chư Thiên Phản Phái Giang Hồ

1/5 - (1 Vote)
Huyền Huyễn -
6 tập | | 153

【 Bfaloo tiểu thuyết mạng độc nhất ký kết tiểu thuyết: Ta thành chư thiên phản phái giang hồ 】Tống Dương xuyên việt đến Thánh vương thế giới, trói chặt một cái chư thiên phản phái quân dương.Một cái hợp lệ phản phái nên làm gì? Đương nhiên là làm nhân vật chính, đoạt cơ duyên, trước hết giết cái nhân vật chính tế thiên đang nói.Chu Vô Thị: Ta đem tiểu Hoàng đế cùng thành thị phi giết tế thiên sau, thu hoạch khá dồi dào a, trực tiếp mua bản tu tiên công pháp, cảm giác thật tốt.Doanh Chính: Ta đem Dịch Tiểu Xuyên cùng Triệu Cao hai người này cẩu vật làm thịt sau, cũng có thể mua bản tu tiên công pháp, không biết làm thịt Lưu Bang cùng Hạng Vũ có thể hay không để cho ta tiến vào Trúc cơ kỳ?Hùng Bá: Đứa con của số mệnh cũng quá thơm chứ? Ta giết ta cái kia hai cái đồ đệ, lại trực tiếp có thể mua Nguyên Anh đan tiến vào Nguyên anh kỳ? Không biết giết tứ đại thần thú có thể hay không để cho ta thành tiên a.Độc Cô Bại Thiên: Đứa con của số mệnh rất lợi hại sao? Ta qua mấy ngày trực tiếp đi làm sống chết sản đứa con của số mệnh thiên đạo, nhìn có thể thu được bao nhiêu phản phái trị.Hợp đạo Hồng Quân: Ta cảm giác ngươi đang nhằm vào ta? Có bản lĩnh hiện thực va vào?Vũ Hinh, Ngoan.

2023-10-03
khoi-dau-hong-hoang-ta-co-the-xuyen-qua-chu-thien.jpg

Khởi Đầu Hồng Hoang: Ta Có Thể Xuyên Qua Chư Thiên

1/5 - (1 Vote)
Huyền Huyễn -
12 tập | | 600

【 mỗi cái thế giới đều thuộc về khác biệt cố sự, nhảy thế giới sẽ không có cái gì trên kịch bản vấn đề. 】Bên trong thế giới Hồng Hoang cây cỏ thứ nhất du tẩu cùng từng cái màu sắc sặc sỡ, thần bí khó lường Tiên Ma thế giới. . .Tại « Hoàn Mỹ Thế Giới », hắn là Thập Hung Thảo, uy danh chấn lưỡng giới; tại « Vũ Động Càn Khôn », hắn là Tiên Tổ chém hết Dị Ma tộc, uy danh vô song; tại « Nhất Thế Chi Tôn », hắn vượt qua Bỉ Ngạn, chói lọi vạn giới; 《 Già Thiên 》 thế giới, « Bàn Long » thế giới, « Mãng Hoang Kỷ », « Phàm Nhân Tu Tiên Truyện ». . .Dài đằng đẵng chư thiên, tại bé nhỏ mà lên, tại Tiên Môn đắc đạo, chinh chiến chư thiên, lực áp vạn giới, nói một thế vô địch uy danh!

2023-10-03
tang-thien-ta-la-de-lac-cam-ky-tai-nhap-chu-thien.jpeg

Táng Thiên: Ta Là Đế Lạc Cấm Kỵ, Tái Nhập Chư Thiên

3.3/5 - (3 Vote)
Huyền Ảo -
4 tập | | 563

Giới thiệu vắn tắt: [ phản phái + không nữ chủ + sát phạt quyết đoán + cấm kỵ tái nhập + bắt đầu vô địch + thánh mẫu chớ vào ]Đế Lạc thời đại, đại thịnh thế gian, Thiên Đạo khống chế ba ngàn đại đạo, ba ngàn đại đạo phía dưới, ba ngàn Tiên Đế cùng tồn tại, vang dội cổ kim.Táng Đế Mục Trường Thanh tại bé nhỏ vùng dậy, từ giết chóc bên trong mà tới, siêu thoát ba ngàn đại đạo trói buộc, một mình sáng tạo táng thiên đại đạo, độc chiến ba ngàn Tiên Đế.Trận chiến kia kéo dài mười vạn năm tuế nguyệt, đánh đến vô tận hoàn vũ lờ mờ tối tăm, Nguyên Sơ Cổ Giới sụp đổ, hóa thành chư thiên vạn giới. Đế huyết nhiễm tận cùng trời cuối đất, cuối cùng Mục Trường Thanh lấy sức một mình giết sạch ba ngàn Tiên Đế. Thiên Đạo xuất thủ, cùng Thiên Đạo cực điểm óng ánh trong đại chiến vẫn lạc, mà Thiên Đạo đồng dạng trả giá nặng nề đại giới, Thiên Đạo bị trọng thương, lâm vào vô tận kỷ nguyên ngủ say.Từ nay về sau Mục Trường Thanh ba chữ hóa thành vạn cổ cấm kỵ, không thể nâng, không thể nói, thời đại kia cũng bị hậu thế xưng là Đế Lạc thời đại.Vô số kỷ nguyên phía sau, linh khí khôi phục, trọng hoán sinh cơ, đại thế tiến đến, đủ loại thiên mệnh nhân vật chính, khí vận cường thịnh người như xuân phía sau măng tre tầng tầng lớp lớp.Táng Đế Cấm Khu, một đạo thân ảnh áo đen phá đất mà lên, ba ngàn tóc đen tán loạn áo choàng, tử u hai con ngươi mang theo một tia mê mang, theo sau dần dần khôi phục thư thái, như cực thịnh mặt trời bên trong đi ra vô thượng đế vương lần nữa tái nhập chư thiên.“Hoàn vũ chư thiên ba ngàn đế, hàn quang đế huyết nhiễm bầu trời, loạn thế chìm nổi chiến thiên đạo, tỉnh mộng vạn cổ công dã tràng. Tạo mệnh giả thiên, lập mệnh giả duy ta, chư thiên vạn giới, ta. . . Trở về!”

2023-10-03
nhat-the-long-hoang.jpg

Nhất Thế Long Hoàng

3/5 - (2 Vote)
Huyền Huyễn -
6 tập | | 202

Máu tươi áo trắng, độ khẽ đảo luân hồi, vén ngàn năm tình duyên.Có hận cũng có yêu, tình cừu hai tướng lên.Cửu Thiên Tinh Thần Biến, càn khôn cũng tại du lịch.Chớ có hỏi ai biến cửu thiên?Chúng sinh biết được, mang theo Kiếm giả là.—Cảnh giới tu luyện:Nguyên Khí ngũ cảnh: vì Ngưng Nguyên cảnh, Chân Nguyên cảnh, Huyền Nguyên cảnh, Cực Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh;Võ Đạo ngũ cảnh: Chân Vũ cảnh, Nguyên Vũ cảnh, Huyền Vũ cảnh, Cực Vũ cảnh, Thiên Vũ cảnh;Linh đạo ngũ cảnh: Chân Linh cảnh, Nguyên Linh cảnh, Huyền Linh cảnh, Cực Linh cảnh, Thiên Linh cảnh ( còn được gọi là Thiên Vương)

2023-10-03
huyen-huyen-thien-phu-qua-cao-phai-lam-sao.jpg

Huyền Huyễn: Thiên Phú Quá Cao Phải Làm Sao?

3.1/5 - (8 Vote)
Huyền Huyễn -
7 tập | | 1150

B.faloo free 100%, top bảng huyền huyễn nhân khí, hoa tươi, cất giữ bảng. Top 24h đặt mua b.faloo.【 B.faloo cấp A ký kết tác phẩm: Huyền huyễn: Thiên phú quá cao làm sao bây giờ? 】 Diệp Thành vượt qua đến một cái huyền huyễn thế giới, trở thành Trấn Nam hầu phủ bên trong một cái địa vị hèn mọn con thứ. Vốn cho là mình kích hoạt là một cái hệ thống giả, cấp cho tân nhân đại lễ bao sau thì ngủ đông, đại lễ bao không có cái bóng, thật không nghĩ đến hắn tại võ đạo thiên phú lúc kiểm trắc, vậy mà nắm giữ từ trước tới nay cao cường nhất cửu phẩm Vũ Thần thiên phú.Sau đó hắn cái này con thứ xoay người, trở thành toàn bộ Trấn Nam hầu phủ cục cưng quý giá, công pháp mặc hắn tuyển, tư nguyên từ hắn dùng, còn thăng cấp vì Hầu phủ đệ nhị thế tử. . . . Nửa ngày Trúc Cơ, một ngày Vũ Sĩ, ba ngày Đại Vũ Sĩ, năm ngày Vũ Sư, mười ngày Đại Vũ Sư, không đến hai thời gian mười ngày, luyện qua hắn võ đạo thiên tài muốn ba năm năm mới có thể đi đến luyện võ con đường. Hắn lại trong vòng mấy ngày dễ dàng đột phá đến chỉ có tại trên điển tịch ghi chép qua, gần trăm năm nay nhưng chưa bao giờ có đạt đến qua truyền kỳ Vũ Sư tầng thứ.Thăng cấp luyện công đối Diệp Thành mà nói, thì cùng ăn cơm uống nước đồng dạng hiếm lạ bình thường. Tốt nhiều địch nhân còn muốn thừa dịp hắn yếu khi còn bé trừ đi hắn. . (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Trang chủ
TOP
Lọc truyện
Tr Tranh Audio
VIP-Tải
Danh sách
VIP