Ngự Thú Của Ta Đều Là Cấp Độ Thần Thoại

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 15
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:23:01
2:
Tap 002 - 05:07:48
3:
Tap 003 - 05:00:13
4:
Tap 004 - 05:23:01
5:
Tap 005 - 05:24:03
6:
Tap 006 - 05:06:18
7:
Tap 007 - 05:17:38
8:
Tap 008 - 04:54:25
9:
Tap 009 - 05:11:29
10:
Tap 010 - 04:41:25
11:
Tap 011 - 04:55:58
12:
Tap 012 - 04:53:17
13:
Tap 013 - 05:15:20
14:
Tap 014 - 05:37:10
15:
Tap 015 - 05:21:33


Player ID does not exist!

Ngày càng hai vạn Ngự Thú văn

( Linh Minh Thạch Hầu )+ ( Cửu Chuyển Huyền Mẫu Khí )+ ( Địa Sát Biến Thân Quả )+ ( Thất Thải Linh Vân )= Linh Minh Thần Hầu Vương

( Linh Minh Thần Hầu Vương )+ ( Trấn Hải Thần Thiết )+… = Tề Thiên Thần Hầu Vương

( Tề Thiên Thần Hầu Vương )+… = Bàn Thiên Thần Viên

Toàn dân Ngự Thú thời đại, Diệp Huyền mang theo siêu cấp thần sủng biên tập khí, biểu thị một mảnh thổ xà hắn cũng có thể đem chi tiến hóa thành bay lượn Cửu Thiên Thần Long.

Vì vậy, hắn nuôi dưỡng tiểu Hầu Tử, thành Thần Viên.

Hắn nuôi dưỡng chim nhỏ, biến thành một cái đại Côn Bằng.

Ngự Thú Sư cùng Ngự thú cấp bậc: Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, Siêu Phàm, Vương Giả .