Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 40
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:11:47
2:
Tap 002 - 02:07:20
3:
Tap 003 - 02:12:35
4:
Tap 004 - 02:11:31
5:
Tap 005 - 02:12:30
6:
Tap 006 - 02:15:28
7:
Tap 007 - 02:30:56
8:
Tap 008 - 02:29:41
9:
Tap 009 - 02:20:36
10:
Tap 010 - 02:21:40
11:
Tap 011 - 02:15:44
12:
Tap 012 - 02:13:43
13:
Tap 013 - 02:16:31
14:
Tap 014 - 02:23:45
15:
Tap 015 - 02:20:26
16:
Tap 016 - 02:25:08
17:
Tap 017 - 02:18:41
18:
Tap 018 - 02:22:13
19:
Tap 019 - 02:21:10
20:
Tap 020 - 02:15:50
21:
Tap 021 - 02:24:12
22:
Tap 022 - 02:37:10
23:
Tap 023 - 05:29:25
24:
Tap 024 - 06:00:37
25:
Tap 025 - 05:46:14
26:
Tap 026 - 05:15:27
27:
Tap 027 - 04:51:42
28:
Tap 028 - 05:00:52
29:
Tap 029 - 05:26:23
30:
Tap 030 - 05:00:38
31:
Tap 031 - 04:43:16
32:
Tap 032 - 04:56:02
33:
Tap 033 - 05:07:07
34:
Tap 034 - 04:43:20
35:
Tap 035 - 04:42:24
36:
Tap 036 - 04:54:21
37:
Tap 037 - 04:40:55
38:
Tap 038 - 04:13:44
39:
Tap 039 - 04:15:34
40:
Tap 040 - 04:53:29


Player ID does not exist!
– Tiên đạo mờ mịt, tiên tung khó kiếm.
Lý Niệm Phàm lấy phàm nhân thân thể phủ xuống tu tiên thế giới, biết được tu tiên vô vọng phía sau chỉ nghĩ an ổn sống qua ngày.
Lại không biết ——
Hắn thu dưỡng một con chó, bởi vì nhìn hắn làm thơ vẽ tranh, trở thành một đời Yêu Vương, trấn áp một phương thế giới.
Hắn sau phòng trồng cây cối, bởi vì nghe hắn đánh đàn tấu khúc, trở thành thế giới chi thụ, chống lên thiên địa cầu nối.

Hắn gặp được một người đi đường, bởi vì chịu hắn thuận miệng điểm hóa, trở thành tiên đạo Thánh Nhân, dẫn dắt một thời đại.
Quay đầu thời gian ——
Nguyên lai vị kia một mực quấn lấy hắn muốn tranh chữ thư sinh là Tiên giới Họa Thánh, vị kia kỳ nghệ rất dở lão đầu là Tiên giới Kỳ Thánh, vị kia mỗi lúc trời tối tới nghe khúc mỹ nữ là Tiên giới đệ nhất thánh nữ…