Nguyền Rủa Chi Long

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 132
Trạng thái:
Lượt nghe: 3848
【Tháng: 682】【Tuần: 97】【Ngày: 13
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:56:51
2:
Tap 002 - 04:52:37
3:
Tap 003 - 05:00:40
4:
Tap 004 - 05:03:52
5:
Tap 005 - 05:27:39
6:
Tap 006 - 05:51:36
7:
Tap 007 - 05:36:16
8:
Tap 008 - 06:07:43
9:
Tap 009 - 05:54:09
10:
Tap 010 - 05:50:17
11:
Tap 011 - 05:51:30
12:
Tap 012 - 05:34:56
13:
Tap 013 - 05:17:32
14:
Tap 014 - 05:11:36
15:
Tap 015 - 05:10:38
16:
Tap 016 - 05:05:22
17:
Tap 017 - 05:02:53
18:
Tap 018 - 05:25:13
19:
Tap 019 - 04:59:48
20:
Tap 020 - 05:33:21
21:
Tap 021 - 05:35:10
22:
Tap 022 - 05:48:22
23:
Tap 023 - 05:04:24
24:
Tap 024 - 05:46:24
25:
Tap 025 - 05:56:01
26:
Tap 026 - 05:28:23
27:
Tap 027 - 05:36:40
28:
Tap 028 - 05:45:32
29:
Tap 029 - 05:38:37
30:
Tap 030 - 05:21:34
31:
Tap 031 - 05:40:07
32:
Tap 032 - 05:49:35
33:
Tap 033 - 05:59:22
34:
Tap 034 - 03:47:39
35:
Tap 035 - 03:02:43
36:
Tap 036 - 02:47:22
37:
Tap 037 - 02:45:09
38:
Tap 038 - 02:55:05
39:
Tap 039 - 03:03:57
40:
Tap 040 - 03:14:24
41:
Tap 041 - 03:04:49
42:
Tap 042 - 03:08:37
43:
Tap 043 - 03:24:23
44:
Tap 044 - 03:12:28
45:
Tap 045 - 03:21:33
46:
Tap 046 - 03:08:10
47:
Tap 047 - 03:13:49
48:
Tap 048 - 03:16:38
49:
Tap 049 - 03:31:52
50:
Tap 050 - 03:47:07
51:
Tap 051 - 03:35:34
52:
Tap 052 - 03:32:34
53:
Tap 053 - 03:24:21
54:
Tap 054 - 03:04:54
55:
Tap 055 - 02:50:10
56:
Tap 056 - 02:46:15
57:
Tap 057 - 03:10:24
58:
Tap 058 - 03:14:50
59:
Tap 059 - 03:20:43
60:
Tap 060 - 03:28:47
61:
Tap 061 - 03:30:00
62:
Tap 062 - 03:30:41
63:
Tap 063 - 03:36:24
64:
Tap 064 - 04:01:00
65:
Tap 065 - 04:06:07
66:
Tap 066 - 03:57:25
67:
Tap 067 - 03:51:42
68:
Tap 068 - 04:04:42
69:
Tap 069 - 03:48:43
70:
Tap 070 - 03:38:23
71:
Tap 071 - 03:13:31
72:
Tap 072 - 02:33:27
73:
Tap 073 - 02:42:15
74:
Tap 074 - 02:42:36
75:
Tap 075 - 02:34:58
76:
Tap 076 - 02:38:57
77:
Tap 077 - 02:45:00
78:
Tap 078 - 02:54:50
79:
Tap 079 - 02:31:37
80:
Tap 080 - 02:36:43
81:
Tap 081 - 02:29:01
82:
Tap 082 - 02:25:45
83:
Tap 083 - 02:30:02
84:
Tap 084 - 02:28:09
85:
Tap 085 - 02:36:18
86:
Tap 086 - 02:39:41
87:
Tap 087 - 02:37:16
88:
Tap 088 - 02:27:36
89:
Tap 089 - 02:24:15
90:
Tap 090 - 02:13:30
91:
Tap 091 - 02:19:14
92:
Tap 092 - 02:19:04
93:
Tap 093 - 02:29:13
94:
Tap 094 - 02:32:00
95:
Tap 095 - 02:37:19
96:
Tap 096 - 02:35:22
97:
Tap 097 - 02:37:39
98:
Tap 098 - 02:37:56
99:
Tap 099 - 02:40:56
100:
Tap 100 - 02:36:44
101:
Tap 101 - 02:26:52
102:
Tap 102 - 02:22:47
103:
Tap 103 - 02:15:40
104:
Tap 104 - 02:23:38
105:
Tap 105 - 02:20:36
106:
Tap 106 - 02:23:34
107:
Tap 107 - 02:22:05
108:
Tap 108 - 02:22:21
109:
Tap 109 - 02:27:12
110:
Tap 110 - 02:23:36
111:
Tap 111 - 02:25:08
112:
Tap 112 - 02:21:19
113:
Tap 113 - 02:15:17
114:
Tap 114 - 02:13:30
115:
Tap 115 - 02:16:05
116:
Tap 116 - 02:11:35
117:
Tap 117 - 02:20:28
118:
Tap 118 - 02:18:42
119:
Tap 119 - 02:08:54
120:
Tap 120 - 02:03:24
121:
Tap 121 - 02:11:53
122:
Tap 122 - 02:10:17
123:
Tap 123 - 01:57:16
124:
Tap 124 - 01:47:01
125:
Tap 125 - 01:55:45
126:
Tap 126 - 02:04:56
127:
Tap 127 - 02:13:32
128:
Tap 128 - 02:10:52
129:
Tap 129 - 02:04:37
130:
Tap 130 - 02:11:06
131:
Tap 131 - 05:56:36
132:
Tap 132 - 06:02:56
Player ID does not exist!

“chuyện này rốt cuộc là như thế nào!!” Một cái ấu long đạp đầy đất đá vụn, mở to lóe sáng hai mắt trên mặt đất hoảng sợ đạp nước, nhìn qua bốn phía trống trải hoàn cảnh, một loại khủng hoảng kết hợp giả một loại nào đó vi diệu tâm tính hoàn toàn tràn ngập đến tại Liễu Trịnh Dật Trần trong lòng.
Nhìn xem đầy đất đá vụn, run run người lên bụi, Trịnh Dật Trần lâm vào một loại nào đó ngắn ngủi…… Trầm tư, đá vụn nhìn hẳn là vỏ trứng cái này Chủng Đông Tây không sai, chỉ là ai có thể giải thích một chút dạng gì đẻ trứng sinh vật lúc từ trong viên đá văng ra? Đại thánh sao?
Không đúng không đúng, vấn đề càng lớn hơn là mình tại sao lại xuất hiện ở ở đây, thậm chí xuất hiện ở một cái hóa đá trứng bên trong? Chẳng lẽ nói nói…… Chuyển kiếp sao?
Cảm giác phần lưng hơi ngứa chút nhột, Trịnh Dật Trần không khỏi giật giật, một đôi hiện ra nham cánh màu đen từ hắn bị phía sau hoàn toàn duỗi ra, cúi đầu nhìn một chút chính mình chuyển biến làm song trảo tay, hắn kéo qua sau lưng một mảnh triển khai cánh nhìn một chút, đen như mực màu sắc, vảy dày đặc sắp hàng chỉnh tề lấy, màu sắc cùng cái kia hóa đá vỏ trứng màu sắc giống nhau như đúc.
Long?
Lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh ấu long dứt khoát trên mặt đất một nằm, hai mắt quýnh quýnh hữu thần nhìn chằm chằm thái dương mới lên bầu trời, bất kể nói thế nào sự tình cũng đã xảy ra, từ đủ loại trên ý nghĩa cảm giác tựa hồ…… Cũng không tệ lắm?
Tóm lại ngủ trước một giấc a, nếu như là mộng vậy thì nhanh lên tỉnh lại, nếu như không phải là mộng mà nói vậy thì tiếp nhận thực tế.