Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Nhất Kiếm Lăng Trần Audio

3/5 - (1 Vote)
2022-05-29
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
20
Lượt nghe: 1778

“Đoạn, lấy ra, đánh chặn đường! Mà không phải là Tiệt Giáo chi đoạn!”

“Đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Năng lượng thủ hộ hằng, thế gian vạn vật làm một, làm nói.”

“Vạn vật đều có khí vận, đều có Bản Nguyên, đoạn bản ý, làm kiếp, kiếp giết, mỗi đoạn một vật, lấy ra Bản Nguyên, liền cách đại đạo một trong hơn tiến thêm một bước. Làm vạn vật Quy Nhất, liền có thể thành đạo.”

. . .

Đoạn Hư thành đạo.

Chân Huyền thế giới đệ nhất cao thủ Lâm Trần, vốn nên thối lui khỏi lịch sử võ đài, song, bởi vì một lần đoạt xá, một thanh đoạn kiếm, tánh mạng của hắn quỹ tích chợt đại biến, long trời lỡ đất!

. . .

Kế 《 Kiếm Phệ Thiên Hạ 》《 Tinh Thần Tế 》《 Vô Thượng Chân Thân 》《 Cầu Bại 》 thứ năm bổn tiểu thuyết.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:38:14
2:
Tap 002 - 03:33:33
3:
Tap 003 - 03:47:11
4:
Tap 004 - 03:48:36
5:
Tap 005 - 04:29:45
6:
Tap 006 - 04:21:37
7:
Tap 007 - 04:52:27
8:
Tap 008 - 04:31:15
9:
Tap 009 - 04:25:53
10:
Tap 010 - 04:51:21
11:
Tap 011 - 04:58:05
12:
Tap 012 - 04:38:11
13:
Tap 013 - 04:58:29
14:
Tap 014 - 04:55:26
15:
Tap 015 - 04:56:59
16:
Tap 016 - 04:59:20
17:
Tap 017 - 04:54:17
18:
Tap 018 - 04:38:13
19:
Tap 019 - 04:40:17
20:
Tap 020 - 04:08:42
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
Nghe thử server VIP