Phản Phái Vinh Diệu

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 24
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:40:31
2:
Tap 002 - 03:48:06
3:
Tap 003 - 03:43:10
4:
Tap 004 - 03:31:55
5:
Tap 005 - 03:45:39
6:
Tap 006 - 03:58:14
7:
Tap 007 - 04:02:57
8:
Tap 008 - 03:58:18
9:
Tap 009 - 03:50:16
10:
Tap 010 - 03:59:01
11:
Tap 011 - 03:47:55
12:
Tap 012 - 03:50:53
13:
Tap 013 - 03:54:14
14:
Tap 014 - 04:00:50
15:
Tap 015 - 03:38:49
16:
Tap 016 - 03:45:01
17:
Tap 017 - 03:55:55
18:
Tap 018 - 03:51:09
19:
Tap 019 - 04:13:25
20:
Tap 020 - 04:05:54
21:
Tap 021 - 04:08:23
22:
Tap 022 - 04:00:39
23:
Tap 023 - 04:13:05
24:
Tap 024 - 05:01:06


Player ID does not exist!
Xuyên qua Huyền Huyễn Thế Giới, mình là Thượng Giới Bất Hủ Thế Lực Thánh Tử, một thân thực lực đứng đầu cùng thế hệ, vốn tưởng rằng có thể thanh thản ổn định xưng bá thiên hạ.
Ai biết Cửu Long kéo quan tài xuyên qua thời không mà tới.
Từ hôn rất đúng giống phát sinh ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, sờ bắt nạt thiếu niên nghèo!

Nuôi ngựa gã sai vặt một tiếng hót lên làm kinh người!
Sống lại mà đến cường giả.
Chí Tôn Cốt bị chính mình móc xuống em họ.
Đột nhiên cảm giác Thế Giới rất nguy hiểm!