Pháo Đài Pháp Sư

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập:
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bạn nghe truyện bị giật, lag? => Cách xử lý

Bạn đang nghe đến Tập 006
Nghe tiếp:     
1: Tap 001 - 05:02:21
2: Tap 002 - 05:19:01
3: Tap 003 - 05:38:02
4: Tap 004 - 05:23:01
5: Tap 005 - 05:15:24
6: Tap 006 - 04:54:27
7: Tap 007 - 04:46:30
8: Tap 008 - 04:39:12
9: Tap 009 - 04:57:52
10: Tap 010 - 04:48:40
11: Tap 011 - 05:04:48
12: Tap 012 - 05:18:57
13: Tap 013 - 04:55:24
14: Tap 014 - 04:57:43
15: Tap 015 - 05:07:00
16: Tap 016 - 04:39:21
17: Tap 017 - 04:53:24
18: Tap 018 - 05:05:25
19: Tap 019 - 04:52:51
20: Tap 020 - 04:48:29
21: Tap 021 - 04:47:17
22: Tap 022 - 05:10:05
23: Tap 023 - 05:12:46
24: Tap 024 - 05:31:14
25: Tap 025 - 05:14:46


Player ID does not exist!

Hoàng gia phép thuật học viện.

Đạo sư hỏi: “Nếu như địch nhân chạy vào địa hình không biết sơn động, làm như thế nào ứng đối?”

Học sinh A: “Phái ra tinh nhuệ trinh sát, vì hắn gia trì Ảnh Độn Thuật, nhường hắn vào sơn động dò xét địa hình.”

Học sinh B: “Sử dụng con mắt động vật, mượn nhờ động vật nhỏ con mắt xác định vị trí của địch nhân.”

Roland: “Đứng tại cửa sơn động, hướng trong hang ném viêm bạo.”

Đơn vị tiền tệ : Peso, Mark, Krone. Hoặc: đồng Peso, bạc Mark, Kim Krone.
1 Kim Krone tương đương với 100 bạc Mark, 1 bạc Mark, tương đương với 100 đồng Peso.
Đương nhiên, bởi vì tiền tệ mài mòn nguyên nhân, cụ thể hối đoái tỉ lệ sẽ có một chút chập chờn, tỉ như chất lượng tốt Kim Krone, khả năng hối đoái 110 đến 120 mai bạc Mark.