Pháp Thuật Chân Lý

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:57:07
2:
Tap 002 - 04:43:15
3:
Tap 003 - 05:10:21
4:
Tap 004 - 04:55:50
5:
Tap 005 - 05:07:05
6:
Tap 006 - 05:03:04
7:
Tap 007 - 04:50:59
8:
Tap 008 - 05:39:58
9:
Tap 009 - 05:40:03
10:
Tap 010 - 05:33:10
11:
Tap 011 - 04:56:59
12:
Tap 012 - 05:06:31
13:
Tap 013 - 05:20:34
14:
Tap 014 - 05:09:14
15:
Tap 015 - 04:56:39
16:
Tap 016 - 05:33:27
17:
Tap 017 - 05:35:19
18:
Tap 018 - 05:08:24
19:
Tap 019 - 05:03:03
20:
Tap 020 - 04:49:25


Player ID does not exist!

Triệu Húc trùng sinh mười năm trước, trở lại « Arthur » vừa mới mở server một khắc này.

Chỉ có hắn biết, một năm sau, Địa Cầu hủy diệt, địa cầu nhân loại đều sẽ xuyên qua đến Arthur thế giới bên trong!