Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 80
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:08:08
2:
Tap 002 - 04:02:56
3:
Tap 003 - 03:41:09
4:
Tap 004 - 03:19:19
5:
Tap 005 - 03:17:59
6:
Tap 006 - 03:01:25
7:
Tap 007 - 03:23:14
8:
Tap 008 - 03:45:47
9:
Tap 009 - 03:31:08
10:
Tap 010 - 03:42:22
11:
Tap 011 - 03:53:03
12:
Tap 012 - 03:53:00
13:
Tap 013 - 03:54:27
14:
Tap 014 - 04:09:15
15:
Tap 015 - 04:04:52
16:
Tap 016 - 03:32:59
17:
Tap 017 - 03:48:20
18:
Tap 018 - 03:51:14
19:
Tap 019 - 03:53:43
20:
Tap 020 - 04:09:56
21:
Tap 021 - 03:52:00
22:
Tap 022 - 03:41:12
23:
Tap 023 - 03:56:29
24:
Tap 024 - 04:02:08
25:
Tap 025 - 03:47:24
26:
Tap 026 - 03:59:55
27:
Tap 027 - 04:07:40
28:
Tap 028 - 04:10:12
29:
Tap 029 - 04:09:41
30:
Tap 030 - 04:37:13
31:
Tap 031 - 04:29:28
32:
Tap 032 - 04:13:05
33:
Tap 033 - 03:57:31
34:
Tap 034 - 04:07:27
35:
Tap 035 - 04:15:21
36:
Tap 036 - 04:13:31
37:
Tap 037 - 03:57:33
38:
Tap 038 - 03:38:56
39:
Tap 039 - 03:18:33
40:
Tap 040 - 03:31:09
41:
Tap 041 - 03:41:08
42:
Tap 042 - 03:32:05
43:
Tap 043 - 03:39:02
44:
Tap 044 - 03:36:48
45:
Tap 045 - 03:46:57
46:
Tap 046 - 03:50:02
47:
Tap 047 - 04:00:00
48:
Tap 048 - 04:01:01
49:
Tap 049 - 04:22:13
50:
Tap 050 - 03:46:33
51:
Tap 051 - 04:01:33
52:
Tap 052 - 04:29:18
53:
Tap 053 - 04:14:37
54:
Tap 054 - 04:27:52
55:
Tap 055 - 03:58:40
56:
Tap 056 - 03:49:28
57:
Tap 057 - 03:43:55
58:
Tap 058 - 03:49:51
59:
Tap 059 - 04:00:44
60:
Tap 060 - 03:41:25
61:
Tap 061 - 03:43:23
62:
Tap 062 - 03:22:41
63:
Tap 063 - 03:37:59
64:
Tap 064 - 03:47:43
65:
Tap 065 - 03:49:01
66:
Tap 066 - 03:49:50
67:
Tap 067 - 03:47:07
68:
Tap 068 - 03:46:54
69:
Tap 069 - 03:30:03
70:
Tap 070 - 03:34:54
71:
Tap 071 - 03:37:48
72:
Tap 072 - 04:31:02
73:
Tap 073 - 04:13:31
74:
Tap 074 - 04:03:48
75:
Tap 075 - 03:37:32
76:
Tap 076 - 03:38:37
77:
Tap 077 - 03:55:17
78:
Tap 078 - 03:45:10
79:
Tap 079 - 03:22:14
80:
Tap 080 - 03:58:03


Player ID does not exist!

Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa!

Một bẫy rập quỷ dị lớn động trời, trong cục có cục, trong kế có kế, chân thật và giả dối, ai là người trong kế, ai là kẻ sắp đặt? Sau sấm ngôn tám chữ kia, chuyện cũ phủ đầy bụi lại che giấu cái gì? Là sói tuần thiên hạ, hay là cáo giảo hoạt giấu diếm thế gian?Từng khúc hát ca ngợi tráng sĩ chưa xong, từng chiếc màn đã vén lên lộ bóng giai nhân!
Sa Mạc giới thiệu chỉ có vậy, chẳng biết có gợi lên trong độc giả những tò mò háo hức, những kịch tính hấp dẫn như biết bao ám ảnh từ Quyền Thần một thời hay không nữa? Chỉ biết rằng đó là truyện của Sa Mạc viết, và thế cũng đủ.