Siêu Cấp Phục Chế Hệ Thống

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 35
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:56:44
2:
Tap 002 - 03:33:30
3:
Tap 003 - 03:40:22
4:
Tap 004 - 03:32:19
5:
Tap 005 - 03:42:45
6:
Tap 006 - 03:34:55
7:
Tap 007 - 03:51:44
8:
Tap 008 - 03:20:35
9:
Tap 009 - 03:40:03
10:
Tap 010 - 03:45:31
11:
Tap 011 - 03:34:43
12:
Tap 012 - 03:49:55
13:
Tap 013 - 04:02:55
14:
Tap 014 - 03:41:31
15:
Tap 015 - 04:02:14
16:
Tap 016 - 03:36:39
17:
Tap 017 - 03:19:43
18:
Tap 018 - 03:16:13
19:
Tap 019 - 03:14:21
20:
Tap 020 - 03:21:09
21:
Tap 021 - 03:45:59
22:
Tap 022 - 04:04:05
23:
Tap 023 - 04:03:01
24:
Tap 024 - 04:21:20
25:
Tap 025 - 04:09:28
26:
Tap 026 - 04:35:24
27:
Tap 027 - 05:06:45
28:
Tap 028 - 04:56:05
29:
Tap 029 - 05:20:12
30:
Tap 030 - 05:26:15
31:
Tap 031 - 05:30:25
32:
Tap 032 - 05:34:47
33:
Tap 033 - 05:29:30
34:
Tap 034 - 05:28:31
35:
Tap 035 - 05:33:30


Player ID does not exist!
Tận thế tiến đến, linh khí khôi phục, hung thú tứ ngược
Main 17 tuổi trọng sinh mà đến pháo hôi dưới cơ duyên xảo hợp mở ra phục chế hệ thống
Ngươi vũ khí ta có thể phục chế
Ngươi kỹ năng ta có thể phục chế

Ngươi luyện dược kỹ thuật ta cũng có thể phục chế

lão bà ngươi ta đều có thể phục. . . A không. . .

Ta có thể đoạt tới hệ thống nơi tay, thiên hạ cùng ta họ

Main lấy được kỹ năng người khác , thể loại tận thế