Siêu Cấp Tả Luân Nhãn

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:40:45
2:
Tap 002 - 03:23:28
3:
Tap 003 - 03:07:46
4:
Tap 004 - 03:36:16
5:
Tap 005 - 03:53:10
6:
Tap 006 - 03:49:04
7:
Tap 007 - 03:18:46
8:
Tap 008 - 03:27:30
9:
Tap 009 - 03:26:39
10:
Tap 010 - 04:52:34


Player ID does not exist!

( Hokage Ninja ) đây là một khoản có thể mang game năng lực chuyển hóa thành hiện thực siêu cấp game!

Mang theo ký ức sống lại, khống chế Thần Cấp thiên phú!

“Đại ca, hạch. . . Đạn hạt nhân đập tới.”

“Hoảng cái gì hoảng, không phải là đạn hạt nhân sao? . . . Ta đi trước, các ngươi đoạn hậu!”

“. . .”