Stratholme Thần Hào

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 32
Trạng thái:
Lượt nghe: 1851
【Tháng: 108】【Tuần: 14】【Ngày: 2
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:56:17
2:
Tap 002 - 05:00:11
3:
Tap 003 - 04:43:34
4:
Tap 004 - 04:50:37
5:
Tap 005 - 04:49:41
6:
Tap 006 - 04:43:42
7:
Tap 007 - 04:50:43
8:
Tap 008 - 04:41:41
9:
Tap 009 - 04:44:09
10:
Tap 010 - 04:46:31
11:
Tap 011 - 04:31:32
12:
Tap 012 - 04:47:42
13:
Tap 013 - 04:44:46
14:
Tap 014 - 04:25:23
15:
Tap 015 - 04:30:51
16:
Tap 016 - 04:46:23
17:
Tap 017 - 04:43:14
18:
Tap 018 - 04:38:51
19:
Tap 019 - 04:48:10
20:
Tap 020 - 04:44:34
21:
Tap 021 - 04:49:17
22:
Tap 022 - 04:48:34
23:
Tap 023 - 05:00:14
24:
Tap 024 - 04:51:13
25:
Tap 025 - 04:59:26
26:
Tap 026 - 04:49:13
27:
Tap 027 - 04:45:17
28:
Tap 028 - 04:57:36
29:
Tap 029 - 04:56:13
30:
Tap 030 - 04:56:21
31:
Tap 031 - 05:43:08
32:
Tap 032 - 06:02:07
Player ID does not exist!

Xài tiền, xài tiền, xài tiền chỉ có xài hết tiền ta mới có thể sống. Tài trợ Jaina thành vô hạn thuyền vương, tài trợ Varian , tài trợ vạn năm nón xanh Illidan, tài trợ Azeroth…….

Phá sản thời gian, chính là như thế buồn tẻ vô vị, nhân sinh luôn luôn phải có điểm theo đuổi, làm Pháp Thần con đường ở phía trước mở ra lúc. . .

Chờ một chút! Tại sao ta chỉ có 1 điểm skill【 Sáng Ngời Thuật 】, còn lại toàn điểm 【 xung phong 】, 【 cuồng bạo 】, 【 Titan chi nắm 】?

Ta không muốn làm Chiến sĩ a. Ta muốn làm Pháp Thần, muốn cái nghề nghiệp đốt tiền như nước a……

Còn có. . . Ai đem sa điêu Player bỏ vào đến! ?