Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Sử Thượng Tối Cường Đạo Diễn Audio

5/5 - (8 Vote)
2021-01-04
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
32
Lượt nghe: 2655

– “Hàn đạo lại bước phát triển mới điện ảnh?, cái kia phải xem ah, không phải vậy ta liền cùng thời đại tách rời” —— một vị phổ thông khán giả.
“Năm nay Oscar đã ban Hàn Thu đạo diễn rồi, bất quá chúng ta hiện tại đã tại đặt riêng sang năm Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cúp rồi, danh tự nha, vẫn là khắc Hàn Thu.” —— Oscar.

“Là hắn phong phú nhân dân văn hóa sinh hoạt, là hắn Hoằng Dương Hoa Hạ bác đại tinh thâm văn hóa, là hắn để tinh thần của chúng ta có thể thăng hoa, cảm tạ hắn, cảm tạ Hàn Thu đạo diễn.” —— Nhân Dân Nhật Báo.
“Hắn là mạnh nhất trong lịch sử đạo diễn, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!” —— Time Magazine.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 03:46:50
2:
Tap 002 - 03:21:34
3:
Tap 003 - 02:46:49
4:
Tap 004 - 02:53:53
5:
Tap 005 - 02:50:38
6:
Tap 006 - 03:10:07
7:
Tap 007 - 03:07:18
8:
Tap 008 - 02:55:50
9:
Tap 009 - 02:58:58
10:
Tap 010 - 02:58:04
11:
Tap 011 - 03:04:02
12:
Tap 012 - 03:15:44
13:
Tap 013 - 03:10:48
14:
Tap 014 - 02:52:30
15:
Tap 015 - 03:06:25
16:
Tap 016 - 03:28:12
17:
Tap 017 - 02:53:02
18:
Tap 018 - 02:55:15
19:
Tap 019 - 03:08:25
20:
Tap 020 - 03:08:20
21:
Tap 021 - 02:53:24
22:
Tap 022 - 03:04:43
23:
Tap 023 - 03:01:47
24:
Tap 024 - 02:43:58
25:
Tap 025 - 02:52:19
26:
Tap 026 - 03:04:36
27:
Tap 027 - 03:02:54
28:
Tap 028 - 02:38:32
29:
Tap 029 - 02:33:45
30:
Tap 030 - 02:29:42
31:
Tap 031 - 02:51:15
32:
Tap 032 - 02:57:00
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
Nghe thử server VIP