Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Ta Chỉ Muốn Ăn Giữ Gốc Audio

3.8/5 - (5 Vote)
2022-09-24
Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
20
Lượt nghe: 2266

Cao Tấn xuyên qua dị giới, thức tỉnh ra một cái xem mặt đánh tổn thương xấu hổ thiên phú.

Thẳng đến giữ gốc hệ thống xuất hiện, hoàn toàn thay đổi đây hết thảy.

“Đinh!”

“Công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn, phát động giữ gốc cơ chế, tạo thành 100% ngoài định mức tổn thương.”

“Đinh ”

“Bài tiết số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn, phát động giữ gốc cơ chế, lần này bài tiết thu hoạch được tẩy tủy hiệu quả.”

“Đinh!”

“Lĩnh hội số lần đạt tiêu chuẩn, phát động giữ gốc cơ chế, thành công lĩnh ngộ nên kỹ năng.”

“Đinh!”

“Nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, phát động giữ gốc cơ chế, thành công gây nên sư tỷ chú ý.”

. . .

Giữ gốc hệ thống, hết thảy đều có giữ gốc, hết thảy đều có thể giữ gốc!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:00:20
2:
Tap 002 - 04:03:18
3:
Tap 003 - 04:10:27
4:
Tap 004 - 04:08:13
5:
Tap 005 - 04:13:32
6:
Tap 006 - 04:35:35
7:
Tap 007 - 04:27:33
8:
Tap 008 - 04:35:19
9:
Tap 009 - 04:37:18
10:
Tap 010 - 04:35:48
11:
Tap 011 - 04:32:46
12:
Tap 012 - 04:37:57
13:
Tap 013 - 04:37:44
14:
Tap 014 - 04:44:22
15:
Tap 015 - 04:36:05
16:
Tap 016 - 04:33:15
17:
Tap 017 - 04:34:53
18:
Tap 018 - 04:31:05
19:
Tap 019 - 04:28:08
20:
Tap 020 - 04:33:21
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
Nghe thử server VIP