Ta Có Một Tòa Tiên Linh Động Thiên

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Bị ấn nhầm QC => Đợi 30s để hết Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:32:43
2:
Tap 002 - 03:49:41
3:
Tap 003 - 03:45:57
4:
Tap 004 - 03:53:05
5:
Tap 005 - 04:07:44
6:
Tap 006 - 04:07:31
7:
Tap 007 - 04:06:14
8:
Tap 008 - 04:10:13
9:
Tap 009 - 04:20:32
10:
Tap 010 - 04:08:07
11:
Tap 011 - 04:23:02
12:
Tap 012 - 04:20:57
13:
Tap 013 - 04:32:43
14:
Tap 014 - 04:39:04
15:
Tap 015 - 04:40:46
16:
Tap 016 - 04:36:00
17:
Tap 017 - 04:52:43
18:
Tap 018 - 04:35:10
19:
Tap 019 - 04:46:59
20:
Tap 020 - 04:05:38


Player ID does not exist!

Phàm nhân trong mắt không có tiên, tiên nhân trong mắt không có trời.

Không có ai biết Tu Tiên Giới chiến tranh từ lúc nào bắt đầu, chính như không ai sẽ biết chiến tranh lúc nào đình chỉ.

Sinh ở cái này huy hoàng đại thế Lâm Trần ôm lấy di sơn đảo hải mộng tưởng, ngày qua ngày khát vọng cây vạn tuế ra hoa,

Thẳng đến…

Hắn được đến một tòa động thiên.