Ta Có Một Cái Hoàng Kim Quan Tài

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 11
Trạng thái:
Lượt nghe: 4552
【Tháng: 1712】【Tuần: 484】【Ngày: 22
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:04:48
2:
Tap 002 - 04:20:13
3:
Tap 003 - 04:13:07
4:
Tap 004 - 03:57:16
5:
Tap 005 - 03:52:01
6:
Tap 006 - 04:00:15
7:
Tap 007 - 03:42:36
8:
Tap 008 - 03:47:57
9:
Tap 009 - 03:46:32
10:
Tap 010 - 03:35:46
11:
Tap 011 - 02:46:27
Player ID does not exist!

“Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Tô Bạch, thu hoạch được một điểm cơ bản điểm thuộc tính, cảm giác +1.”

“Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Lưu Trúc, thu hoạch được một điểm cơ bản điểm thuộc tính, lực lượng +1.”

“. . .”

Vừa mới tử vong Tô Bạch, ngay tại thanh lý hiện trường vụ án. . .