Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Lọc theo loại bài đăng
Search in posts
Search in pages
Filter by Trạng thái
Tạm dừng
Đang ra
Hoàn thành
Filter by Loại
Truyện convert
Truyện dịch
Truyện tranh audio

Ta Được Đan Điền Có Điện Thoại Audio

3.4/5 - (4 Vote)
2021-11-13
Tác giả:
Thể loại:
Loại: ,
Trạng thái:
Số tập:
40
Lượt nghe: 6340

Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.

Tên khác: Ngã Đắc Đan Điền Hữu Thủ Cơ

Điện thoại dị biến, tọa trấn Đan điền. Có thể tụ tiên thiên Chân lực, có thể tra thế gian thiên đạo, có thể dò xét cơ duyên công đức. Có thể ghi chép vô địch đạo pháp.

Nơi này có cao siêu phương pháp tu hành, có cường hoành thần ma tung hoành, có Yêu vật làm hại thiên hạ.

Người khác tu luyện chính là Pháp bảo Phi kiếm, Tô Động tu luyện, là nhất bộ smartphone.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:31:16
2:
Tap 002 - 03:55:40
3:
Tap 003 - 04:03:55
4:
Tap 004 - 04:43:55
5:
Tap 005 - 04:58:11
6:
Tap 006 - 04:52:23
7:
Tap 007 - 05:15:10
8:
Tap 008 - 05:18:22
9:
Tap 009 - 05:15:54
10:
Tap 010 - 05:16:05
11:
Tap 011 - 05:02:07
12:
Tap 012 - 05:17:11
13:
Tap 013 - 05:10:09
14:
Tap 014 - 05:05:28
15:
Tap 015 - 04:47:27
16:
Tap 016 - 04:36:50
17:
Tap 017 - 04:19:38
18:
Tap 018 - 04:32:31
19:
Tap 019 - 03:51:08
20:
Tap 020 - 04:11:03
21:
Tap 021 - 04:40:40
22:
Tap 022 - 04:30:08
23:
Tap 023 - 04:40:31
24:
Tap 024 - 04:34:56
25:
Tap 025 - 05:03:11
26:
Tap 026 - 04:44:00
27:
Tap 027 - 04:51:14
28:
Tap 028 - 05:04:46
29:
Tap 029 - 04:56:49
30:
Tap 030 - 05:06:32
31:
Tap 031 - 05:18:57
32:
Tap 032 - 04:56:15
33:
Tap 033 - 04:41:52
34:
Tap 034 - 04:36:20
35:
Tap 035 - 04:52:11
36:
Tap 036 - 04:55:36
37:
Tap 037 - 05:09:10
38:
Tap 038 - 04:45:09
39:
Tap 039 - 05:04:18
40:
Tap 040 - 05:18:38
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
Nghe thử server VIP