Ta Không Muốn Làm Yêu Hoàng Thời Gian

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 20
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:54:45
2:
Tap 002 - 04:09:56
3:
Tap 003 - 04:26:06
4:
Tap 004 - 04:04:31
5:
Tap 005 - 04:26:15
6:
Tap 006 - 04:24:49
7:
Tap 007 - 04:27:34
8:
Tap 008 - 04:15:30
9:
Tap 009 - 04:11:07
10:
Tap 010 - 04:03:42
11:
Tap 011 - 04:07:10
12:
Tap 012 - 04:39:19
13:
Tap 013 - 04:42:36
14:
Tap 014 - 04:33:04
15:
Tap 015 - 04:41:37
16:
Tap 016 - 04:39:04
17:
Tap 017 - 05:16:19
18:
Tap 018 - 05:18:11
19:
Tap 019 - 05:01:13
20:
Tap 020 - 05:36:20


Player ID does not exist!
Keng!
Ngài thu được thiên phú ( Thần Ngộ ), có thể lĩnh ngộ thiên địa, từ trong trời đất lấy được được lực lượng .
Ngài phát hiện chính mình mỗi ngày cái gì đều không cần làm, liền có thể thu hoạch được chỗ khu vực một viên ngẫu nhiên “Kỹ Năng Châu”.
Keng!
Ngài định cư tại vương đô, mỗi ngày nằm, lại càng ngày càng mạnh .
Ngài ở 16 năm, vương đô tất cả công pháp ngài đã hoàn toàn nắm giữ .
Ngài bắt đầu bốn phía lữ hành, lại không giờ khắc nào không tại mạnh lên .
Rốt cục có một ngày .

Ngài phát hiện chính mình thân phận bất phàm .
Ngài thủ hạ đại yêu bắt đầu mưu đồ bí mật Đồ Tiên Diệt Phật .
Ngài bị ép cuốn vào chiến tranh .
Ngô … Có lẽ là thời điểm đi Thái Thượng Tiên Cung ở lại mấy ngày .
Keng!
Ngài đã nắm giữ đại Tiên Đế kỹ năng .
Ngài đã siêu việt đại Tiên Đế .
Ngài đã vô địch .