Ta Nhân Sinh Có Thể Vô Hạn Mô Phỏng

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 14
Trạng thái:
Lượt nghe: 4295
【Tháng: 274】【Tuần: 91】【Ngày: 37
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:49:20
2:
Tap 002 - 03:56:35
3:
Tap 003 - 03:49:46
4:
Tap 004 - 03:53:58
5:
Tap 005 - 03:55:11
6:
Tap 006 - 03:44:39
7:
Tap 007 - 03:32:14
8:
Tap 008 - 03:33:26
9:
Tap 009 - 03:37:59
10:
Tap 010 - 03:47:41
11:
Tap 011 - 03:27:33
12:
Tap 012 - 03:29:12
13:
Tap 013 - 03:29:51
14:
Tap 014 - 03:35:51
Player ID does not exist!

Cố Dương xuyên qua đến một cái cao võ thế giới, tại một cái thôn nhỏ cẩu hai năm, cuối cùng tích lũy đủ món tiền đầu tiên, kích hoạt lên hệ thống, nhân sinh máy mô phỏng.

Tốn hao nhất định kim tiền, liền có thể tiến hành một lần mô phỏng.

Mô phỏng kết thúc về sau, có thể giữ lại cảnh giới, võ kỹ, nhân sinh trí tuệ ba tuyển một.

【 ngươi làm năm năm tiên sinh kế toán, tích lũy đến tiền mua một bản công pháp, mười năm khổ tu, thành công trở thành cửu phẩm võ giả, gặp được địch nhân, tốt! 】

【 ngươi mới ra núi, chính là cửu phẩm, làm cái nào đó gia tộc hộ viện, khổ tu hai mươi năm, đột phá đến đệ bát phẩm, cuối cùng, chết già tại một cái trấn nhỏ. 】

【 ngươi mới ra núi, chính là bát phẩm, đạt được một cái thế gia thưởng thức, được truyền thụ võ học cao thâm, bởi vì tiến bộ chậm chạp, bị biên giới hóa, mười mấy năm sau, ngươi rốt cục đột phá thất phẩm, tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong gặp được địch nhân cường đại, bị giết. 】

Không biết bao nhiêu lần mô phỏng về sau, 【 ngươi gặp phải người, không có một cái là ngươi đối thủ. Ngươi phát hiện, mình đã vô địch. 】