Ta Sư Môn Có Điểm Cường

Tác giả:
Thể loại: , ,
Loại:
Số tập: 41
Trạng thái:
Lượt nghe: 4522
【Tháng: 352】【Tuần: 40】【Ngày: 7
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Nếu Sever 1 lag => nghe soundcloud nhé!

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:49:57
2:
Tap 002 - 05:08:18
3:
Tap 003 - 05:17:23
4:
Tap 004 - 05:02:59
5:
Tap 005 - 05:05:47
6:
Tap 006 - 05:04:45
7:
Tap 007 - 05:53:11
8:
Tap 008 - 05:09:10
9:
Tap 009 - 05:24:23
10:
Tap 010 - 05:32:17
11:
Tap 011 - 05:05:18
12:
Tap 012 - 05:04:01
13:
Tap 013 - 05:09:34
14:
Tap 014 - 04:34:25
15:
Tap 015 - 05:19:37
16:
Tap 016 - 05:42:05
17:
Tap 017 - 04:58:33
18:
Tap 018 - 05:25:39
19:
Tap 019 - 05:06:02
20:
Tap 020 - 05:02:47
21:
Tap 021 - 05:14:33
22:
Tap 022 - 05:10:20
23:
Tap 023 - 05:32:04
24:
Tap 024 - 04:56:26
25:
Tap 025 - 05:19:11
26:
Tap 026 - 05:05:40
27:
Tap 027 - 05:06:52
28:
Tap 028 - 04:47:22
29:
Tap 029 - 05:15:56
30:
Tap 030 - 05:18:05
31:
Tap 031 - 05:08:25
32:
Tap 032 - 05:18:30
33:
Tap 033 - 05:06:19
34:
Tap 034 - 05:24:40
35:
Tap 035 - 05:52:08
36:
Tap 036 - 05:08:25
37:
Tap 037 - 06:08:29
38:
Tap 038 - 05:14:52
39:
Tap 039 - 05:31:58
40:
Tap 040 - 05:02:52
41:
Tap 041 - 01:38:36
Player ID does not exist!

Tô An Nhiên thành công xuyên qua .

Còn mang theo một cái hệ thống Kim Thủ Chỉ .

Chỉ là hắn rất nhanh thì phát hiện, chính mình chuyển kiếp tới cái này Tiên Hiệp vị diện, với hắn trong tưởng tượng phong cách không quá giống nhau đây.

Trong sư môn người, mỗi người đều là nhân tài, ở trong giới Tu Đạo đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh .

“Cái sư này môn, có điểm mạnh mẽ a .”

✍✍Cảnh giới tu luyện :

Tụ Khí – Thần Hải – Uẩn Linh – Bản Mệnh – Ngưng Hồn – Địa Tiên – Đạo Cơ – Khổ Hải – Bỉ Ngạn …