Sắp xếp theo:

    Bạo Táo Tiểu Khí Bao

     


    2023-03-14

    Mô Phỏng Nhân Sinh: Ta Thần Linh Thân Phận Đã Bị Lộ

    Thu được chuyển sinh máy mô phỏng , Lâm Triều trải qua vô số nhân sinh. Một người làm vạn kỵ hiệp khách. Tiêu dao thần bí phương sĩ. Di sơn đảo hải người tu tiên. Trong truyền thuyết thần thoại đại năng. Lâm Triều tại chuyển sinh trở nên mạnh mẽ đồng thời , thế giới cũng tùy chi phát sinh kịch biến. Đã từng trấn áp tại núi băng bên dưới quái vật trồi lên mặt nước; chỉ chừa tồn tại khô vàng trong trang sách thần thoại truyền thuyết được chứng thực. Mà những truyền thuyết này bên trong , đều có một cái cái khiến người say mê nhân vật chính. Lâm Triều: “Không có ý tứ , những người này đều là của ta áo lót.”