• Trạng Thái

  • Loại truyện

  • Reset
Hệ Thống

Siêu Cấp Phục Chế Hệ Thống

Thể loại: , , |
Trạng thái: | Số tập: 35

Lượt xem: 27.225 Tận thế tiến đến, linh khí khôi phục, hung thú tứ ngược Main 17 tuổi trọng sinh mà đến pháo hôi dưới cơ duyên xảo hợp mở ra phục chế hệ thống Ngươi vũ khí ta có thể phục chế Ngươi kỹ năng ta có thể phục chế Ngươi luyện dược kỹ thuật ta cũng có thể phục chế lão bà ngươi ta đều có thể phục. . . A không. . . Ta có thể đoạt tới hệ thống nơi tay, thiên hạ cùng ta họ Main lấy được kỹ năng người khác , thể loại tận thế