Đông Phương
Bắt Đầu Một Toà Thiên Cơ Các
4/5 - (16 Vote)

Diệp Húc xuyên qua huyền huyễn thế giới, thức tỉnh thiên cơ hệ thống, bắt đầu liền thu được một toà Thiên Cơ Các. Hiểu tương lai thông cổ kim, phát Âm Dương đoạn ngũ hành. Thiên Đạo bên dưới, thế gian đủ loại, Thiên Cơ Các đều có thể suy tính ra. Tử Vi Đại Đế: “Trẫm quét ngang hoàn vũ, vô địch thiên hạ, rõ ràng tại Đại Đế Bảng bên trên xếp hạng thứ mười một?” Đạo Vương: “Thí sư đoạt vị sự tình, hoàn toàn giả dối không có thật. . . Ta van cầu ngươi, ngươi đừng nói nữa.” Vô Tướng Ma Tôn: “Trời đánh Thiên Cơ các chủ, mụ nội nó, lão tử mai danh ẩn tích, liền mặt cũng không cần, đám kia nữ nhân bị hắn chỉ điểm một chút, lại tìm tới!” . . . Ta, Thiên Cơ các chủ, thu […]