Đô Thị
Trực Tiếp: Bắt Đầu Một Câu Nói Tức Khóc Giáo Hoa
3.8/5 - (13 Vote)

« trực tiếp + khôi hài + vô nữ chủ + bực người + đoạt măng » Khóa lại kéo thù hận hệ thống sau đó, Từ Mục Ca không thích đáng người. Đại học huấn luyện quân sự, bắt đầu đoạt giáo hoa thức uống, một câu nói đem nàng tức khóc. Truyền trực tiếp thời điểm, động một chút là bạo kích âm dương quái khí quần chúng. Viết một bản tiểu thuyết, tại bộ phận cao trào đoạn chương nửa tháng, độc giả tức muốn cho hắn gửi đao phiến. Quay một bộ phim, sơ kỳ điên cuồng ngược chủ, khi mọi người đều cho rằng cuối cùng nhân vật chính liệu sẽ cực yên ổn thì, đột nhiên để cho nhân vật chính chết bởi thực tế, quần chúng tức té xỉu tại chỗ. “Cùng người sát thực tế chuyện ngươi là một kiện đều không […]


10 tập - 4412