Sắp xếp theo:

  Hôi Nhạn Vodka

   


  2023-05-23

  Chư Thiên Thần Cấp Vai Ác

  2.6/5 - (9 Vote)
  2 tập | 1540 |

  Khai cục lợi dụng hệ thống BUG, thu hoạch đỉnh cấp công pháp “Tích Tà kiếm pháp” một quyển sách mạt viết: Như không tự cung, cũng nhưng thành công. Ps: Quyển sách vai chính là hỗn độn trung lập trận doanh, không phải không có não, thực biến thái, có tình thú, vô nữ chủ Ps: Quyển sách rất dài một đoạn thời gian vô cảnh giới phân chia nhưng có công pháp mạnh yếu ( nhập môn, cao cấp, đỉnh cấp, truyền kỳ, thần thoại ) loại hình có nhị: Tài nghệ, nội công, phân biệt đối ứng thuần thục độ cùng với trình tự nêu ví dụ thuyết minh: Truyền kỳ công pháp nhập môn người, tuyệt đại đa số dưới tình huống, có thể xong ngược cao cấp công pháp viên mãn Ps: Quyển sách tồn tại đủ loại quỷ dị, yêu ma, bí cảnh, tuyệt địa, cùng với không rõ giang hồ thế lực, không hợp logic việc, nhập hố cần cẩn thận