Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Filters
  Lọc Truyện
  Chọn thể loại
  Trạng thái
  Loại truyện

   Sắp xếp theo:

   Lang Trung Hào Kiệt

    

   2023-05-25
   Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương

   Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương

   3.7/5 - (10 Vote)
   Dã Sử -
   12 tập | | 2577

   Tào Tháo, người hoàng đế này không đơn giản.Lưu Bị, ta cái này Hán thất tông thân thân phận vô dụng á!Tôn Quyền, cả 2 cái Hoàng Đế, chúng ta nên dựa vào ai đó .Xuyên việt Thành Hán Thiếu Đế Lưu Biện, ta mục tiêu không chỉ muốn trở thành trên sử sách thừa nhận Hoàng Đế, còn muốn trở thành trong lịch sử vĩ đại Hoàng Đế. Tất nhiên quân lâm Tam Quốc, vậy liền cả thế gian vô song!

   Trang chủ
   TOP
   Lọc truyện
   Tr Tranh Audio
   VIP-Tải
   Danh sách
   VIP